Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Gjennombrudd i Colombia-forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Colombias regjering og Farc-geriljaen annonserte i Havanna i dag det viktigste gjennombruddet i fredsforhandlingene siden formelle samtaler åpnet i Oslo i fjor.

Regjeringen og geriljaen er enige om hvordan Colombias mange fattige småbønder kan få tilgang til mer og bedre jord. Reform av landbrukssektoren er et grunnleggende krav fra Farc-geriljaen.
 
- Gjennombruddet er en milepæl i forhandlingene og viser at det er reell vilje til å finne en fredelig løsning på Latin-Amerikas lengste væpnede konflikt, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
 
Norge, sammen med Cuba, er tilretteleggere i fredsforhandlingene for å avslutte mer enn 50 års intern konflikt i Colombia. Partene har siden november 2012 forhandlet i Havanna.

- Konflikten i Colombia har hatt svært store humanitære konsekvenser for sivilbefolkningen. Nå er vi et skritt nærmere en løsning.  Norge vil fortsette å støtte opp om forhandlingene så lenge partene ønsker det, sier utenriksminister Eide. 
 
Partene vil nå diskutere rettigheter og garantier for opposisjonen - et sentralt tema for at Farc skal gi fra seg våpnene til fordel for deltakelse i politikken. Andre temaer som gjenstår er våpenhvile og avvæpning, hvordan redusere narkotikaproblemet, samt oppreisning til ofrene for konflikten.
 
Over fire millioner mennesker er som følge av konflikten drevet på flukt i eget land. Titusenvis er drept og et stort antall landminer truer fremdeles sivilbefolkningen. 

Norge har vært involvert i freds- og forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår. Arbeidet har blant annet bestått av dialoginitiativ mellom skiftende regjeringer og colombianske geriljagrupper.