Historisk arkiv

Konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Utenriksdepartementet arrangerer en todagers internasjonal konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet i Oslo 14.-15. mai. Konferansen vil særlig ta for seg den nye fremveksten av høyrekstremisme og hatkriminalitet rettet mot minoriteter i Euro

Utenriksdepartementet arrangerer en todagers internasjonal konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet i Oslo 14.-15. mai. Konferansen vil særlig ta for seg den nye fremveksten av høyrekstremisme og hatkriminalitet rettet mot minoriteter i Europa.

Målet med konferansen er å identifisere trender, dele informasjon om virkemidler og diskutere mulige tiltak mot høyrekekstremisme og hatkriminalitet.

Ralf Melzer fra Friedrich-Ebert Stiftung holder hovedinnlegget på konferansen. Han vil fokusere på årsakene til høyreekstremisme i Europa og mulige mottiltak. Han har nylig gitt ut en større rapport om høyreekstremisme i Europa både om fenomenet i seg selv og situasjonen i ulike land.

Lederen av det ungarske sosialistpartiet, Attila Mesterhazy, vil holde en innledning om erfaringer fra Ungarn. FNs uavhengige ekspert for minoritetsspørsmål, Rita Izsák, vil i sin innledning fokusere på minoriteter som målgruppe for hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Izsák har selv rombakgrunn.

Utenriksminister Espen Barth Eide åpner konferansen tirsdag 14. mai kl 0830.

Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Se hele programmet

Konferansen er åpen for presse.

Pressekontakt: Christian Grotnes Halvorsen, chgh@mfa.no, 481 53 748