Historisk arkiv

Nordiske utenriksstasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Samlokalisering av Nordens kontorer i New York kan bli en realitet i 2018 om Norge og de nordiske utenriksministrene får det som de vil.

- New York og Genève, der FN har sine hovedseter, er åpenbare kandidater for samlokalisering av nordiske lands representasjon. Regjeringen vil fortsette å jobbe for at Norden både samarbeider enda bedre og reduserer kostnader ved å dele adresse, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

De nordiske utenriksministrene fornyet i mars 2013 den sterke politiske viljen til mer og tettere nordisk samarbeid. Samlokalisering av to eller flere nordiske land ved fem stasjoner er allerede underveis. Dette gjelder Yangon, Islamabad, Hanoi, Dhaka og Reykjavik. Avklaringer forventes i løpet av 2014.

- Statsministrene fra Norge og Danmark åpnet i fjor felles ambassadekontor i Myanmar. Svenske myndigheter er nå også representert på kontoret i Yangon. Dette er nordisk samarbeid i praksis, sier utenriksminister Eide.

Samtidig utreder de nordiske landene felles lokalisering i New York. Samlokalisering av Nordens generalkonsulater og delegasjoner til FN kan være på plass allerede i 2018.

Det arbeides nå med å fjerne eksisterende hindringer, både av teknisk og sikkerhetsmessig karakter, for nordisk samlokalisering verden over.

NB8-avtalen mellom de nordiske og baltiske landene regulerer kostnader der ett land leier hos et annet, og har gjort det enklere å inngå avtaler ved eksisterende stasjoner.