Historisk arkiv

To og en halv milliard til nordområdene i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Opptrappingen av midler til Nordområde-satsingen fortsetter. Innfrysing av forskningsskipet Lance i polisen, startbevilgning til nytt bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø og nybygg for Framsenteret i Tromsø er blant de viktigste nordområdesatsingene i 2014.

Opptrappingen av midler til Nordområde-satsingen fortsetter. Innfrysing av forskningsskipet Lance i polisen, startbevilgning til nytt bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø og nybygg for Framsenteret i Tromsø er blant de viktigste nordområdesatsingene i 2014. 

- Norge er en ansvarlig aktør og etterspurt partner i nordområdene. At politiske visjoner følges opp gjennom årlige budsjettbevilgninger, gir oss tyngde internasjonalt, sier Espen Barth Eide.

Det samlede budsjettet for nordområdetiltak er i 2014 på nærmere to og en halv milliarder kroner, en økning på om lag 300 millioner kroner fra i fjor.

- Kunnskapsutvikling står i sentrum for nordområdesatsingen, og årets budsjett bidrar til å styrke denne dimensjonen ytterligere, sier utenriksminister Eide.

Nye satsinger
Regjeringen går inn for en bevilgning på 12 millioner kroner til innfrysing av forskningsskipet Lance i polisen. Skipet skal drive sørvestover med havisen. Målinger skal tas underveis.

- Innfrysingen av Lance er et viktig prosjekt som blant annet vil bidra til å forbedre dagens klimamodeller og meteorologiske modeller, sier utenriksministeren.

Blant forslagene til nye satsinger i 2014 er startbevilgning på 50 millioner kroner til nytt bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø. I tillegg kommer 25 millioner kroner til nybygg for Framsenteret i Tromsø.

Økning til eksisterende satsinger
Flere andre tiltak vil også få mer penger. Bevilgningen til nytt isgående forskningsfartøy foreslås økt med 225 millioner kroner til 300 millioner kroner. Bevilgningen til nytt observatorium i Ny-Ålesund for måling av jordas bevegelser foreslås økt med 19,4 millioner kroner til 65 millioner kroner. Det settes av 163 millioner kroner til ny helikopteravtale og nytt tjenestefartøy for Sysselmannen på Svalbard, og bevilgningen til helikopterberedskapen på Bardufoss foreslås økt til 3, 5 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til geologisk kartlegging øst i Barentshavet, ved Jan Mayen og i det nordøstlige Norskehavet (til 130 millioner kroner). Videre foreslås bevilgningen til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og EGNOS økt til 211 millioner kroner.

Regjeringen viderefører blant annet bevilgningene til Forskningsløft i nord (44 millioner kroner), MAREANO-programmet (92 millioner kroner) og BarentsWatch (47 millioner kroner). Kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge videreføres med 40 millioner kroner og det settes av 45 millioner kroner til tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

I Utenriksdepartementets budsjett for 2014 kan du finne en samlet framstilling av tiltakene i regjeringens nordområdesatsing.