Historisk arkiv

Bred norsk innsats for bedre helse i verden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har lansert en rapport som viser hvordan 48 ulike norske aktører jobber for å sikre tilgang til medisiner og helsestell i verden. – Norske organisasjoner har et bredt engasjement for global helse. Regjeringen følger dette opp og bevilger nye 65 millioner til forskning på blant annet tuberkulose og malaria, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Regjeringen lanserer i dag en rapport som viser hvordan 48 ulike norske aktører jobber for å sikre tilgang til medisiner og helsestell i verden. – Norske organisasjoner har et bredt engasjement for global helse. Regjeringen følger dette opp og bevilger nye 65 millioner til forskning på blant annet tuberkulose og malaria, sier utenriksminister Espen Barth Eide.  

Rapporten ”Norske aktørers engasjement for global helse» er en oppfølging av stortingsmeldingen om global helse, som kom i 2012. Rapporten viser bredden i Norges engasjement for bedre helse i verden. Her er aktører som Kreftforeningen, Telenor, norske sykehus og Statistisk Sentralbyrå. 

- I stortingsmeldingen pekte vi på kvinner og barns rettigheter, tilgang til prevensjon og forebygging av sykdommer som satsingsområder. Nå øker vi støtten til forskning på nettopp disse områdene med 65 millioner kroner, sier utviklingsminister Heikki Holmås. 

Økningen fra 235 til 300 millioner kroner går til forskning på blant annet bedre metoder for hindre mødre- og barnedødelighet, bedre familieplanlegging, nye vaksiner mot tuberkulose og bedre medisiner mot malaria. 

- Jeg er glad for at så mange norske aktører er aktive for bedre global helse. Samtidig er verden i rask endring. Utviklingslandene har sterk økonomisk vekst og må ta en større del av ansvaret for egen befolknings helse. Dette betyr å bygge robuste helsesystemer, sier Eide.   

Norges bistand til global helse var på totalt 3,5 milliarder kroner i 2011. Verden ser nå resultater av innsatsen, som blant annet Norge har bidratt til. Barnedødeligheten er for eksempel nærmest halvert, fra 12 millioner i 1990 til 6,9 millioner i 2011. Dette til tross for at det har blitt langt flere mennesker i verden. 

- En utfordring videre blir å fortsette den framgangsrike kampen mot de smittsomme sykdommene, samtidig som vi styrker arbeidet mot den globale epidemien ikke-smittsomme sykdommer, som i dag er den viktigste årsak til for tidlig død og lavere livskvalitet. Mer robuste helsetjenester vil videre gi alle land – også Norge – bedret beredskap i møtet med framtidige helsetrusler som for eksempel pandemier, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. 

Eksempler på resultater som kommer fram i rapporten: 

  • Laerdal Global Health har utviklet et kurs for fødselshjelpere som kan redde nyfødte som ikke klarer å puste selv. I Tanzania er dødstallene er nær halvert på de sykehusene som har fått kurs.
  • mHelse – mobile helsetjenester – er en ny teknologi som kan bedre helsetilbudet i distriktene. Telenor Group satser på dette både for å forebygge alvorlige tilstander gjennom helseinformasjon og for å rapportere til departementer for sykdomskontroll.
  • Gjennom støtte til Den globale vaksinealliansen (Gavi) har Norge bidratt til å forebygge over 5,5 millioner dødsfall siden oppstarten i 1999.
  • Gjennom støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria fikk i perioden 2002-2011 3,3 millioner mennesker behandling mot hiv, 8,6 millioner fikk behandling mot tuberkulose, og 230 millioner malarianett ble distribuert. 

Mer om rapporten på www.norad.no/globalhelse, samt Twitter #GlobalHelse. 

Pressekontakt:
For utenriksminister Eide: Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Salvesen 995 68 584
For utviklingsminister Holmås: Kommunikasjonsrådgiver Svein Bæra 916 72 042
For helse- og omsorgsminister Støre: Seniorrådgiver Alexandra Tufteland 986 35 115   

For spørsmål om rapporten: Lars Grønseth, seniorrådgiver Norad 991 16 739