Historisk arkiv

Historisk arkiv

Dobler støtten til innsats for bedre arbeidsvilkår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge dobler støtten til Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen, ILO. – Regjeringen gjør nå et ekstra stort løft for å bidra til at underbetalte mennesker i utviklingsland skal få en lønn å leve av og bedre arbeidsvilkår, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Norge dobler støtten til Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen, ILO. – Regjeringen gjør nå et ekstra stort løft for å bidra til at underbetalte mennesker i utviklingsland skal få en lønn å leve av og bedre arbeidsvilkår, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.  

Utviklingsministeren og generaldirektør i ILO, Guy Ryder, skrev under en forsterket samarbeidsavtale i forbindelse med ILOs europeiske regionalmøte som åpner i Oslo i dag. Norge har vært en av de største samarbeidspartnerne til ILO gjennom mange år og støttet deres arbeid med 90 millioner kroner i fjor. 

Utviklingsminister Holmås og OECD-direktør Guy Ryder signerer samarbeidsavtalen som skal skape bedre arbeidsmuligheter for fattige mennesker. (Foto: Astrid Sehl, UD)

- Når vi nå dobler vi bidraget, til 180 millioner kroner, er det fordi Norge vil ta i et ekstra krafttak for å skape bedre arbeidsmuligheter for fattige mennesker og styrke deres rettigheter. Arbeidsmangel og umenneskelige arbeidsforhold er en enorm utfordring for verdens økonomiske og sosiale utvikling, sier utviklingsministeren. 

Sist fredag la han frem en ny stortingsmelding om demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken. Meldingen vektlegger styrking av den norske innsatsen for regulerte forhold i arbeidslivet i utviklingsland. 

- Doblingen av støtten til ILO er den første, konkrete oppfølgingen av stortingsmeldingen vi la frem sist fredag. I mange fattige land vokser økonomien, og da bør lønninger også vokse slik at veksten fordeles rettferdig. Støtte til fagforeninger blir spesielt viktig, blant annet i Colombia, der arbeiderbevegelsen er under enormt press og mange fagforeningsledere har måttet bøte med livet. Med denne nye støtten gir vi 15 millioner kroner til arbeidstakerorganisasjoner og fem millioner kroner til arbeid mot diskriminering med vekt på likestilling, sier Holmås. 

20 millioner kroner skal gå til tiltak innen sysselsetting av ungdom, uformell sektor, arbeidstilsyn og beskyttelse mot uakseptable arbeidsforhold. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mobil 922 84 752.