Historisk arkiv

Norge gjenopptar bistand til Mali

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det er lyst ut valg i Mali for å avslutte den politiske krisen etter militærkuppet i fjor. Norge vil bidra med 40 millioner til valgprosessen og overgangen til et legitimt styre.

- Befolkningen i Nord-Mali har blitt brutalt undertrykket av ekstremistiske grupper. Det er avgjørende at landet får en handlekraftig regjering med solid folkelig støtte. Valget i juli må også legge grunnlag for forsoning, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Holmås deltar i morgen på den internasjonale giverkonferansen for Mali i Brussel. Frankrike og EU arrangerer konferansen i nært samarbeid med maliske overgangsmyndigheter. Formålet med konferansen er å mobilisere bistand til Mali og støtte opp under den politiske overgangsprosessen.

- I morgen starter en stor internasjonal dugnad i Brussel for å få Mali på fote. Landet har enorme behov for hjelp til gjenoppbygging av landet etter krigen. Skoler og sykehus må bygges, lærere og sykepleiere må tilbake på jobb og få lønn. Rettsapparatet må beskytte folk og sikre at menneskerettighetene følges, sier Holmås.

Norges bidrag på 40 millioner kroner går til et valgfond administrert av FN. I tillegg settes av en million kroner til FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (Unesco) sitt arbeid for å bevare kulturskattene i Timbuktu. Norge og andre giverland vil gradvis gjenoppta utviklingssamarbeidet med maliske myndigheter. Etter militærkuppet i mars i fjor ble bistanden frosset. I første omgang gjenopptas to programmer for matvaresikkerhet i områder særlig utsatt for tørke. Den øvrige bistanden til Mali, gjennom sivilt samfunn, har ikke vært stanset.

- Krisen i Mali er et symptom på de mange utfordringer Sahel-regionen står overfor. Norge vil styrke innsatsen for å fremme sikkerhet, stabilitet og utvikling i øvrige deler av Sahel-regionen. Vi vil samarbeide med andre land, givere og internasjonale organisasjoner, sier Holmås.

Norge har så langt gitt 104 millioner kroner i humanitær bistand til Sahel-regionen. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Svein Bæra, mobil +47 916 72 042 (med på reisa) eller pressevakta for utviklingssaker, mobil +47 913 95 000 (ikke sms)