Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge støtter energifond i Tanzania med 700 millioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Tanzania har undertegnet en avtale på 700 millioner kroner over fire år. Pengene går til et fond som skal gi folk på landsbygda i Tanzania strøm.

- Tilgang til elektrisitet er en grunnleggende forutsetning for redusert fattigdom og skape økonomisk vekst.  Strøm på landsbygda handler om å gi flertallet av befolkningen i Tanzania frihet til å velge annet en parafin, diesel og andre dårlige og helseskadelige energiløsninger. Strøm gir lys til lekselesing, bedre fungerende helsestasjoner og muligheter til å skape arbeidsplasser og inntekter, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og Tanzanias energiminister, Sospeter Muhongo, undertegnet avtalen i Oslo tirsdag 9. april. Begge deltok på det internasjonale toppmøtet om energi og utvikling.

Holmås og Muhongo
Utviklingsminister Holmås og Tanzanias energiminister Muhongo med avtalen som skal gi folket på Tanzanias landsbygd strøm. (Foto: Thomas Barstad Eckhoff, Gyro)

I Tanzania bor åtte av ti på landsbygda. Bare seks av 100 av disse har tilgang til moderne energi. Det vil ta mange år og kreve store offentlige subsidier å øke tilgangen. Fondet for energi på landsbygda er myndighetenes viktigste virkemiddel. Fondet blir forvaltet av den statlige organisasjonen Rural Energy Agency (REA). Sverige, Verdensbanken og EU støtter også fondet. Norge blir nå den største bidragsyteren.

- Økt tilgang til strøm på landsbygda er helt nødvendig for rettferdig utvikling i Tanzania. Samtidig er det krevende å få til. De som bruker strømmen må betale for seg. Vi vil følge nøye opp kvaliteten på enkeltprosjekter, nødvendige reformer, kapasiteten i organisasjonen og trusler mot bærekraften, sier Holmås.

Mer enn 90 prosent av investeringene i fondet har så langt gått til utvidelse av strømnettet. Dette er den mest effektive måten å nå ut til landsbygda på. Men de norske pengene skal også kunne brukes til lokale løsninger for produksjon av fornybar energi der strømnettet ikke når ut.

Tanzanias mål er innen 2025 å øke andelen med tilgang til strøm opp fra 14,5 til 30 prosent på landsbasis, på landsbygda fra 6,5 til 15 prosent. Dette innebærer trolig at fondet for energi på landsbygda må få tidoblede investeringer.

- Tanzania har som mål å bli et mellominntektsland i løpet av tolv år. I takt med denne ambisjonen vil vi trappe ned bistanden. Økt tilgangen på strøm er helt nødvendig for å nå målet. Skal Tanzania lykkes må de tenke stort og forbedre systemene ut over enkeltprosjekter. Avtalen er inndelt i to faser for å sikre at kvalitet og fremdrift går som planlagt, sier Holmås.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Svein Bæra, mobil 916 72 042