Historisk arkiv

Utanriksdepartementet

Pressestipend for reise til Tanzania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Utanriksdepartementet lyser ut pressestipend i samband med at utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøker Tanzania 18. – 20. mars 2013.

Utanriksdepartementet lyser ut pressestipend i samband med at utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøker Tanzania 18. – 20. mars 2013.

NB! Søknadsfrist måndag 4. mars 2013.

Tanzania har vore eit av dei viktigaste landa for norsk utviklingssamarbeid i meir enn 50 år. Ikkje minst difor var førstepremien for NM i bistand ei reise til det austafrikanske landet. Skuleklassen som vann kjem frå Langhaugen vidaregåande skule i Bergen. Dei vil følgje delar av programmet til utviklingsministeren og kunnskapsministeren i Tanzania.

Energi blir eit viktig tema for besøket. Saman med Noreg og Mexico har Tanzania fått i oppdrag av FN å foreslå korleis verda skal samarbeide om energispørsmål i tida etter 2015. Då går FN sine tusenårsmål ut på dato. Store gassfunn utanfor kysten av Tanzania skapar ny optimisme i landet. Samstundes er det frykt for at rikdomen ikkje skal kome heile folket til gode. Noreg gir råd til Tanzania om korleis olja og gassen kan bli forvalta på ein best mogeleg måte, gjennom programmet Olje for utvikling. Høgare utdanning og forsking knytta til klima og matproduksjon vil vere andre felt ministrane og skuleklassen frå Noreg vil få nærare kjennskap til.

Les meir om utviklingssamarbeidet mellom Tanzania og Noreg her.

For å stimulere til kunnskap og debatt om norsk utviklingssamarbeid lyser Utanriksdepartementet ut inntil tre stipend på inntil 13.000 kroner i samband med reisene. Journalistar som ynskjer å delta på heile eller delar av reisa kan søkje. Det vil verte krav om rekneskapsoversikt, samt kopi/lenkjer til publisert materiale. Sjå retningslinjene Utanriksdepartementet har for pressestipend.

Send kort søknad elektronisk til media.utvikling@mfa.no. Søknaden skal innehalde bakgrunn om søkjar og planlagde kanalar for publisering. Du treng ikkje skrive kva slags saker du planlegg å lage. Merk e-posten «Journaliststipend» og stil han til:

Utanriksdepartementet
Avdeling for regionale spørsmål og utvikling
Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning
PB 8114 Dep.
0032 Oslo.

NB! Søknadsfrist måndag 4. mars 2013.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Bæra, mobil 916 72 042 eller utviklingsministerens pressevakt, mobil 913 95 000 (ikkje sms).