Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny rapport om norsk innsats for global helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Rapporten ”Norske aktørers engasjement for global helse» legges fram mandag 8. april på Litteraturhuset i Oslo. Utenriksminister Espen Barth Eide, utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre er til stede.

Rapporten ”Norske aktørers engasjement for global helse» legges fram mandag 8. april på Litteraturhuset i Oslo. Utenriksminister Espen Barth Eide, utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre er til stede.                                                   

Rapporten er en oppfølging av Stortingsmelding nummer 11 «Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken» som kom i 2012. I rapporten forteller 48 ulike norske aktører om resultater og utfordringer i arbeidet for bedre helse i verden. Både sivilt samfunn, privat sektor og statlige organer er representert.

Sted: Litteraturhuset i Oslo
Tid: Mandag 8. april kl. 14.00-16.00.

Det blir anledning for presse til å stille spørsmål til de tre statsrådene etter innledninger, det vil si cirka klokken 14.30.

Mer om rapporten på Norads nettsider, samt Twitter #GlobalHelse.

Pressekontakt:
For utenriksminister Eide: Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Salvesen 995 68 584
For utviklingsminister Holmås: Kommunikasjonsrådgiver Svein Bæra 916 72 042
For helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre: Seniorrådgiver Alexandra Tufteland 986 35 115