Historisk arkiv

Over 130 land samles i Oslo for å diskutere atomvåpen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Mandag 4. mars samles over 130 land i Oslo for å diskutere atomvåpen. Utenriksminister Espen Barth Eide åpner konferansen som holdes på Radisson Blu Plaza Hotel.

Mandag 4. mars samles over 130 land i Oslo for å diskutere atomvåpen. - Med slutten på den kalde krigen forsvant mye av frykten for et kjernefysisk ragnarokk. Antallet atomvåpen i verden er drastisk redusert. Samtidig har risikoen for faktisk bruk av atomvåpen gått opp. Flere stater og terrororganisasjon forsøker å skaffe seg slike våpen. Konsekvensene av en detonasjon vil være katastrofale. Dette må vi ta inn over oss, sier utenriksminister Espen Barth Eide

Utenriksminister Eide åpner konferansen "Humanitarian Impact of Nuclear Weapons" mandag 4. mars kl. 10.00. Foruten utenriksministeren består åpningspanelet av António Guterres, FNs høykommissær for flyktninger, Peter Maurer, president for Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Rashid Khalikov, direktør for FNs nødhjelpskontor (Ocha) i Genève.

Åpningssesjonen etterfølges av en pressekonferanse med blant annet utenriksminister Eide, høykommissær Guterres og president Maurer ca. kl. 11.00.

I tillegg til representanter fra over 130 land deltar Røde Kors, FN-organisasjoner og en lang rekke representanter fra sivilsamfunnet. Til sammen forventes det over 500 deltakere. Konferansens skal bidra til kunnskap og oppmerksomhet rundt de alvorlige konsekvensene enhver bruk av atomvåpen vil kunne påføre mennesker og miljø. Eksperter innen folkehelse, miljø, kjernevåpen, stråling, matvaresikkerhet, nødhjelp, og beredskap og krisehåndtering vil innlede under konferansen. Statssekretær Gry Larsen vil lede avslutningssesjonen tirsdag 5. mars kl. 13.30.

Praktisk informasjon
For nærmere informasjon om programmet for konferansen og ytterligere detaljer, se konferansens nettside www.humimpact2013.no.

Konferansen finner sted på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo og er i sin helhet åpen for media. Det vil være tillatt å gjøre opptak og ta bilder under åpningssesjonen av konferansen (mandag 4. mars fra 10.00-11.00), for øvrig vil media kunne være tilstede i salen, men det vil ikke være åpning for å gjøre opptak eller ta bilder.

Husk akkreditering: Media bes å registrere seg på konferansens nettside i forkant innen fredag 1. mars kl. 10.00 (se tidligere distribuert informasjon om akkreditering). Et godkjent, internasjonalt pressekort eller norsk pressekort må fremvises ved henting av adgangskort. Adgangskortet hentes ved personlig oppmøte ved registreringsdesken på Plaza, 1. etasje. Registreringsdesken er åpen søndag 3. mars fra 17:00 til 22:00, mandag 4. mars fra 08:00 og tirsdag 5. mars fra 08:00.

Pressekontakt: Underdirektør Frode Overland Andersen, 917 22 022

****