Historisk arkiv

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 40, 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2013.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Espen Barth Eide

Måndag 30. september
Utanriksminister Eide deltek på ministermøte hos FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR). Flyktningsituasjonen kring konflikten i Syria vil være eit sentralt tema.  Stad: Genève 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund, 414 79 363 

Onsdag 2. oktober
Kl. 14.00: Utanriksminister Eide er vert for ein arbeidslunsj med Nederlands utanriksminister, Frans Timmermans. Stad: Parkveien 45, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 16.00: Utanriksminister Eide møter Serge Brammertz, aktor ved Den internasjonale Jugoslavia-domstolen (ICTY). Stad: Utanriksdepartementet 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Laurdag 5. oktober
Kl. 16.00: Utanriksminister Eide deltek ved feiringa av Det norske studentersamfunds 200-årsjubileum. Stad: Gamle Logen 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås 

Onsdag 2. – fredag 4. oktober
Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltek på høgnivådialog om migrasjon og utvikling under FN si 68. generalforsamling. Stad: New York  

Pressekontakt og medføljar på reisa: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, mobil 922 84 752,  eller pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).