Historisk arkiv

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 41, 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 41, 2013.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Espen Barth Eide

Måndag 7. oktober

Kl. 14.00-14.30: Utenriksminister Espen Barth Eide møter Caritas.
Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 9. oktober

Kl. 13.00-14.00: Utanriksminister Espen Barth Eide er til stades ved den høgtidelege opninga av Stortinget.
Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Måndag 7. oktober

Kl. 09.00-10.00: Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås held innlegg på Habitatkonferansen. Tema: Infrastrukturelle utfordringar knytta til urban fattigdom.
Stad: Litteraturhuset, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje SMS).

Onsdag 9.oktober

Kl. 13.00-14.45: Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltek ved Stortingets høgtidelege opning.
Stad: Stortinget  

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje SMS).

Torsdag 10. – fredag 11. oktober 

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltek på Verdensbanken sitt  årsmøte. 
Stad: Washington DC    

Pressekontakt og medføljar på reisa : Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Versto, mobil 90192920,  eller pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).