Historisk arkiv

Eide kritisk til ny russisk homolov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er bekymret over at Statsdumaen i Russland nylig vedtok en lov som forbyr «propaganda om utradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige». Dette er nok et eksempel på at respekten for minoriteter i Øst-Europa svekkes, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

- Jeg er bekymret over at Statsdumaen i Russland nylig vedtok en lov som forbyr  «propaganda om utradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige». Dette er nok et eksempel på at respekten for minoriteter i Øst-Europa svekkes, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Loven ble første gang framlagt for lesning i Statsdumaen i januar i år. Før loven kan tre i kraft må den behandles i Føderasjonsrådet og undertegnes av presidenten.

- Jeg frykter at loven i praksis kriminaliserer informasjon om homoseksualitet og åpenhet om homoseksuelle forhold. Loven bidrar til å marginalisere seksuelle minoriteter i Russland og vil i konkrete tilfeller kunne komme i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter. Menneskerettighetene gjelder alle, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet, sier Eide.

Utviklingen i Russland må ses i sammenheng med situasjonen for lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LHBT) i Øst-Europa generelt. Tilsvarende lovforslag kom i Litauen i 2010 og i Ukraina i 2012. Europarådet har vedtatt klare anbefalinger til sine medlemsstater for å hindre diskriminering og sikre ytrings- og forsamlingsfrihet for LHBT-organisasjoner.

- Som medlem av Europarådet plikter Russland å respektere seksuelle minoriteter. Norge har tatt dette opp direkte med russiske myndigheter og i møter i Europarådet, sier utenriksministeren.

Norge bidrar også økonomisk til å styrke Europarådets arbeid for seksuelle minoriteters rettigheter.