Historisk arkiv

Tett oppfølging av positiv utvikling mellom Sudan og Sør-Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås leder en høynivå-konferanse om Sør-Sudans oljeproduksjon og økonomisk utvikling, sammen med amerikanske myndigheter i Washington på tirsdag. Statssekretær Arvinn Gadgil besøker Sudans hovedstad Khartoum og Sør-Sudans hovedstad Juba denne uken.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås leder en høynivå-konferanse om Sør-Sudans oljeproduksjon og økonomisk utvikling, sammen med amerikanske myndigheter i Washington på tirsdag. Statssekretær Arvinn Gadgil besøker Sudans hovedstad Khartoum og Sør-Sudans hovedstad Juba denne uken.  

- Oppstart av oljeproduksjon i Sør-Sudan er et etterlengtet og svært positivt fremskritt i forholdet med Sudan, som Norge har vært aktivt med å tilrettelegge. Vi har fokus på at fremtidige inntekter bør komme hele befolkningen til gode, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. 

Oljeproduksjonen i Sør-Sudan og rørledningseksporten via Sudan har vært stengt siden januar 2012 på grunn av uoverensstemmelser om fordeling av inntekter, hvilket førte til en kritisk økonomisk situasjon i begge land. Forrige måned ble partene enige om å iverksette en omfattende avtale om olje, sikkerhet og grenser, økonomisk samarbeid og andre spørsmål. Begge land har nå tatt viktige skritt: Styrker er trukket tilbake fra grensen, en internasjonal overvåkningsstyrke på grensen er utvidet og det er gjort tiltak for å reetablere oljeeksporten, som forventes å være i gang i løpet av få måneder. 

– Reetablering av økonomiske forbindelser er svært viktig for begge land, ikke minst for en hardt presset befolkning. Vi ser nå resultater av et langvarig arbeid med et tett engasjement overfor begge stater og Den afrikanske union. Vi er glade for at norsk innsats bidrar til å bære frukter, sier statssekretær Gadgil. 

I Sudan vil han vektlegge videre samarbeid med Sør-Sudan og behovet for tilgang for humanitær hjelp til sivilbefolkningen i Sør-Kordofan og Blånilen. I Sør-Sudan vil han ta opp myndighetenes ansvar for å sikre forsvarlig forvaltning av oljeressursene. Videre vil han ta opp landenes arbeid med å lage nye grunnlover og behovet for inkluderende og demokratisk prosesser fram mot valgene i 2015. Gadgil vil møte sentrale myndigheter og representanter fra sivilsamfunns-, media-, kvinne- og ungdomsorganisasjoner. 

Pressekontakt for utviklingsministeren: Kommunikasjonssjef Astrid Versto, mobil 901 92 920 (med på reisen)
Pressekontakt for statssekretæren: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mobil 922 84 752 (med på reisen)