Historisk arkiv

Norge gir nye 210 millioner til Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Situasjonen for befolkningen i Syria og for syriske flyktninger i nabolandene er blitt stadig verre. Under en giverlandskonferanse i Kuwait 30. januar forpliktet Norge seg til å bidra med ytterligere 210 millioner kroner i humanitær bistand til Syria.

Situasjonen for befolkningen i Syria og for syriske flyktninger i nabolandene er blitt stadig verre. Under en giverlandskonferanse i Kuwait i dag forpliktet Norge seg til å bidra med ytterligere 210 millioner kroner i humanitær bistand til Syria.  

- Situasjonen i Syria er prekær. De humanitære behovene er større enn hva FN og andre humanitære organisasjoner kan løse i dagens situasjon. Finansiering er avgjørende, men like viktig er det at de stridende partene gir humanitære hjelpeorganisasjoner adgang til å hjelpe mennesker i nød, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

FN har lansert en seksmånedersplan for å møte de store humanitære behovene i Syria og for syriske flyktninger i nabolandene. Det er blant annet behov for mat, husly og medisiner. Ifølge FN trenger minst fire millioner mennesker humanitær hjelp i Syria og nabolandene. Over to millioner mennesker er internt fordrevet i Syria. Mer enn 60.000 er drept siden konflikten startet.

Antall flyktninger til Syrias naboland øker dramatisk og har nå passert 700.000 mennesker. FN regner med at dette tallet vil ha økt til 1,1 millioner innen sommeren. Konflikten i Syria skaper ikke bare et enormt humanitært problem, men kan i verste fall utgjøre en trussel for den politiske stabiliteten i hele regionen. For å avhjelpe den eskalerende humanitære krisen ber FN nå verdenssamfunnet om over 1,5 milliarder dollar for å finansiere den humanitære bistanden. 

I tillegg til å avhjelpe den humanitære situasjonen i Syria, vil Norge engasjere seg spesielt i Libanons arbeid med syriske flyktninger. Libanon er et lite land med en befolkning som er mindre enn Norges. Det er nå mer enn 200.000 syriske flyktninger i Libanon. 

- Norge retter oppmerksomheten mot Libanon. Libanon er spesielt sårbart for negativ påvirkning fra konflikten i Syria på grunn av store indre spenninger. Disse spenningene har tidligere utløste en lang borgerkrig i landet. Norge vil øremerke et bidrag på 60 millioner kroner for å hjelpe den libanesiske staten og FN til å håndtere flyktningestrømmen fra Syria, sier utenriksminister Eide. 

Statssekretær Torgeir Larsen ledet den norske delegasjonen til den internasjonale giverlandskonferansen for Syria, som ble arrangert i regi av FN og kuwaitiske myndigheter.

Medberegnet årets bidrag vil Norge ha gitt i overkant av 425 millioner kroner i humanitær bistand til Syria og syriske flyktninger i nabolandene siden konflikten i Syria startet i 2011.