Historisk arkiv

De vest-sahrawiske flyktningeleirene i Tindouf, Algerie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rapport fra norsk delegasjonsbesøk, februar 2007

En delegasjon fra Utenriksdepartementet besøkte i februar de vest-sahrawiske flyktning­leirene ved Tindouf, sørvest i Algerie. Formålet med reisen var i første rekke "fact-finding": få bedre kunnskap om de humanitære og menneske­rettslige forhold i flyktningleirene etter at det var kommet opplysninger fra ulikt hold om en vanskelig ernæringssituasjon og om krenkelse av menneskerettigheter.

En delegasjon fra Utenriksdepartementet  besøkte i februar de vest-sahrawiske flyktning­leirene ved Tindouf, sørvest i Algerie. Formålet med reisen var i første rekke "fact-finding": få bedre kunnskap om de humanitære og menneske­rettslige forhold i flyktningleirene etter at det var kommet opplysninger fra ulikt hold om en vanskelig ernæringssituasjon og om krenkelse av menneskerettigheter. I tillegg til det humanitære, så ønsket delegasjonen å undersøke om det er muligheter for et eventuelt styrket norsk engasjement i Vest- Sahara-konflikten. 

I følge med delegasjonen fra UD reiste også representanter fra Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp. Besøket ble lagt opp i regi av Polisario.

Rapport fra norsk delegasjonsbesøk, februar 2007 (PDF)

Til toppen