Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fornybar energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fornybar energi

Adgang til energi til en overkommelig pris er en viktig innsatsfaktor i kampen mot fattigdom, og en av målsettingene er å utvikle systemer for å få energi frem til forbruker også i de fattigste regionene. Samtidig er energiproduksjon og -bruk en belastning på miljø og helse i ulik grad. Utfordringen blir derfor å legge forholdene til rette for klimavennlig teknologi og bærekraftige løsninger for energiforsyning.

I oppfølgingen av FNs toppmøte for bærekraftig utvikling i Johannesburg 2002, der energi var ett av temaene, sluttet Norge seg til en koalisjon som skal arbeide for å øke andelen fornybar energi globalt. På konferansen om fornybar energi i Bonn i juni 2004 ble det vedtatt en ambisiøs handlingsplan. Utviklingen i dette arbeidet ble drøftet på en internasjonal konferanse om fornybar energi i Beijing i november 2005. En egen erklæring ble vedtatt på konferansen om betydningen av fornybar energi i forhold til miljø, utvikling, leveringssikkerhet og klima, og hvilke virkemidler som må tas i bruk for å nå målene om økt bruk av fornybar energi. Erklæringen fra Beijing-konferansen gir et klart signal om å skalere opp innsatsen for fornybar energi på internasjonalt og nasjonalt nivå.

I utviklingssamarbeidet bidrar Norge til å øke bruken av fornybar energi gjennom flere kanaler, herunder Verdensbanken, FNs utviklingsprogram (UNDP) og Den globale miljøfasiliteten (GEF). I det bilaterale samarbeidet bidrar NORFUND gjennom selskapet Statskraft Norfund Power Invest (SN Power) til investeringer i fornybare energiressurser.

UNDPs hjemmeside finnes nyttig informasjon om energiprosjekter som bl.a. Norge bidrar til.