Historisk arkiv

Pressekonferanse om avklaring av kontinentalsokkelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nett-tv

Kontinentalsokkelkommisjonen i New York har offentliggjort sitt syn på utstrekningen av Norges kontinentalsokkel i Nordområdene. Utenriksminister Jonas Gahr Støre inviterer i denne sammenheng til en pressekonferanse i Utenriksdepartementet.