Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Opptak av møtet om Norge og konfliktløsning på nett-tv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nett-TV

Utenriksdepartementet arrangerer et åpent møte om Norges innsats for konfliktløsning fredag 11. juni kl. 9-11 på Litteraturhuset i Oslo. Møtet, der utenriksminister Støre innleder, kan følges direkte på nett-tv.

Utenriksdepartementet arrangerer et åpent møte om Norges innsats for konfliktløsning fredag 11. juni kl. 9-11 på Litteraturhuset i Oslo. Møtet kan følges direkte på nett-tv.

 

Siden tidlig på 1990-tallet har Norge vært engasjert i bidrag til konfliktløsning ulike steder i verden. Det har vokst til en av de mest markante sidene ved norsk engasjementspolitikk. Innsatsen engasjerer, provoserer og går igjen i avisenes debattspalter.  I møtet på Litteraturhuset vil utenriksminister Jonas Gahr Støre innlede til debatt om status og perspektiver fremover på norsk politikk for forebygging og løsning av konflikt, og drøfte erfaringer og utfordringer i  konfliktområder som Midtøsten, Sri Lanka, Filippinene, Sudan/Afrikas Horn  og Afghanistan. 

 

Deltakere:

  • Utenriksminister Jonas Gahr Støre
  • Janne Haaland Matlary, professor, UiO
  • Kristian Berg Harpviken, direktør, Prio
  • Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator 

Møteleder: Hege Ulstein, kommentator, Dagsavisen