Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Video om Norges arbeid for menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Arbeidet for menneskerettigheter er en sentral del av norsk utenrikspolitikk, og en viktig arena for dette arbeidet er FNs menneskerettighetsråd.

I denne videoen kan du følge den norske FN-delegasjonen i Genève i deres arbeid med ytringsfrihet, menneskerettighetsforkjempere og kvinners rettigheter, og se hvordan det går når Norge blir eksaminert av andre land om hvordan vi selv etterlever menneskerettighetene.