Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Lansering av filmen ”Hvorfor er rike land fattige?”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

”Hvorfor er rike land fattige”: Filmlansering og debatt med Erik Solheim på Utviklingshuset 16. juni 2011.

Filmen ”Hvorfor er rike land fattige” ble lansert på Utviklingshuset torsdag 16. juni 2011 med en påfølgende paneldebatt med Erik Solheim, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Atle Sommerfeldt og leder for internasjonal myndighetskontakt i Statoil, Hans-Aasmund Frisak. Temaet i filmen er hvorfor land som er rike på naturressurser ofte er fattige. Dette kan knyttes til ulovlig kapitalflyt, bruk av skatteparadiser og behov for land for land-rapportering.       

Erik Solheim og Ingrid Fiskaa utdyper disse temaene i filmen og påpeker betydningen av åpenhet og selskapers rapporteringsplikt. Det tas utgangspunkt i et besøk statssekretær Ingrid Fiskaa hadde til en kobbergruve i Zambia og avsluttes med statsråd Solheims kommentarer.

Se filmen (8 minutter), klipp fra lanseringen og Statoils støtte til land for land-rapportering.

Se også paneldebatt med Erik Solheim, Atle Sommerfeldt og leder for internasjonal myndighetskontakt i Statoil, Hans-Aasmund Frisak.