Miljø- og utviklingsminister Erik Solheims kalender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Avgrens

Her følger miljø- og utviklingsministerens program for dagene fremover. Programmet oppdateres kontinuerlig og det gjøres oppmerksom på at avtaler fort kan endres. Faste møter i departementet er ikke lagt inn i kalenderen. I tillegg har miljø- og utviklingsministeren normalt følgende faste møter: Regjeringskonferanse på Statsministerens kontor mandag og torsdag kl. 12.15 og Statsrådets møte på Slottet fredag kl. 11.00. Spørsmål om programmet kan rettes til informasjonssjef Trond Viken (tlf. nr. 22 24 39 11/99 21 83 03) eller pressevakten for utviklingssaker (tlf. nr. 91 39 50 00).

23.01.2021

 • Utanriksministeren deltek på Oslo Høgres årsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Oslo Høgres årsmøte. Møtet er digitalt.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Vetle Langedahl, mobil 47 66 42 88

25.01.2021

 • Utviklingsministeren deltek på det globale toppmøtet for klimatilpassing

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek (digitalt) på det globale toppmøtet for klimatilpassing. Ulstein leiar ein diskusjon om ambisiøse klimamål saman med utviklingsministeren i Indonesia.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren møter Raude Kross

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter (digitalt) kommunikasjons- og samfunnsavdelinga i Raude Krossen. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Jakobsen held eit foredrag for medisinstudentar

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen held foredrag om global helse for foreininga for medisinstudentar.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

26.01.2021

 • Finansministeren holder foredrag for Oslo Handelsstands forening

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner holder foredrag om rikets tilstand for Oslo Handelsstands forening.

  Se mer informasjon på OHFs nettsider.

 • Utviklingsministeren deltek på Norad-konferansen

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Norad-konferansen. Utviklingsministeren held innlegg og deltek i paneldiskusjon. Tema er mellom anna respons på covid-19 og vaksinar.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Sametinget

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter Sametinget sammen med finansminister Jan Tore Sanner. Tema for møtet er budsjettet for 2022.

 • Finansministeren møter Sametinget

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner møter Sametinget sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland . Tema for møtet er budsjettet for 2022.

 • Statssekretær Jakobsen deltek på eit innspelsmøte om FNs kvinnekommisjon

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek på eit innspelsmøte (virtuelt) med sivilt samfunn om FNs kvinnekommisjon.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Finansministeren deltar på innspillsmøte om videre krisetiltak og økonomisk politikk

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt møte /nett-TV

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar på innspillsmøte om videre krisetiltak og økonomisk politikk

  Se mer informasjon om møtet på Finansdepartementets nettsider.

 • Utanriksministeren deltek i ein debatt i FNs sikkerheitsråd

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ein debatt (digitalt) i FNs sikkerheitsråd. Tema er fredsprosessen i Midtausten.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS og arbeidstakerorganisasjonene

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter KS og arbeidstakerorganisasjonene sammen med flere regjeringsmedlemmer.

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein givarkonferanse for FNs fredsbyggingsfond

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på ein givarkonferanse (digitalt) for FNs fredsbyggingsfond.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Finansministeren deltar på møte med KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar på møte med KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor

27.01.2021

 • Utanriksministeren deltek på eit webinar om Europas grønne giv

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit webinar skipa til av Nærings- og fiskeridepartementet og NHO. Tema er Europas grønne giv og moglegheiter for norsk næringsliv.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og moderniseringsministeren lanserer kurs i mangfoldsrekruttering

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup lanserer e-læringskurs i mangfoldsrekruttering.

  Omtale og påmelding

 • Næringsministeren og fiskeri- og sjømatministeren til Indre markedkonferansen 2021

  Iselin Nybø, Odd Emil Ingebrigtsen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Digitalt

  Næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen deltar på indre markedskonferansen 2021 om EUs grønne giv. Konferansen arrangeres av NHO og Nærings- og fiskeridepartementet.

  Les presseinvitasjonen her

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren lanserer handlingsplan mot antisemittisme

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland lanserer regjeringens handlingsplan mot antisemittisme sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter utvalg

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hilser på generalistkommuneutvalget når de har sitt første møte.

  Generalistkommuneutvalget

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter NORSUS

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning. Tema for møtet er forskning på bærekraftsmålene.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder for eiendomsbransjen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om bærekraft for eiendomsbransjens toppledergruppe.

28.01.2021

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om strategi for fjell og innland

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder for Fjellnettverket om strategi for næringsutvikling for fjell og innland .

  Omtale og program

  Om strategien for næringsutvikling i fjell og innland

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om digitalisering

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om digitalisering for bedriftsnettverket Digital Innlandet. Innlegget er innspilt på forhånd.

  Omtale og program

 • Utviklingsministeren møter direktøren i Norfund

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Tellef Thorleifsson (digitalt), administrerande direktør i Norfund. Tema er mellom anna Norfund sine utfordringar og moglegheiter i 2021.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om digitalisering

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om digitalisering for Nasjonal digital Digidel-samling, arrangert av Kompetanse Norge. Innlegget er innspilt på forhånd.

  Omtale og program

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Tokke kommune

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter ordfører Jarand Felland, Tokke kommune. Tema for møtet er statlige arbeidsplasser.

 • Utviklingsministeren møter den nye generalsekretæren i Care

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: Care, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Kaj-Martin Georgsen, ny generalsekretær i Care, ein hjelpeorganisasjon som arbeider for fattige kvinner sine rettar.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Kommunal- og moderniseringsministeren lanserer nettverk for plastsmarte kommuner

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup lanserer nettverk for plastsmarte kommuner, som WWF står bak.

  Om plastsmarte byer og kommuner

 • Utviklingsministeren møter Utviklingsfondet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Utviklingsfondet (digitalt). Tema er mattryggleik og Ceres2030 (Sustainable solutions to end hunger).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder for Bygger'n

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om distriktspolitikk for Bygger'n.

 • Utanriksministeren har ein samtale med Sør-Afrikas utanriksminister

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein samtale (digitalt) med Sør-Afrikas utanriksminister, Naledi Pandor. Tema er arbeidet i FNs sikkerheitsråd.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på eit møte med kontaktgruppa for utviklingsministrar

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit møte (digitalt) med kontaktgruppa for utviklingsministrar. Tema er global helse og vaksinar mot covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Statkraft

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter Statkrafts regionkontor i Gaupne, Luster. Tema for møtet er verdiskaping i distriktene.

 • Utanriksministeren deltek på lanseringa av Innovasjon Norge sin eksportstrategi

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Deichman, Bjørvika (Oslo)

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på lanseringa av Innovasjon Norge sin eksportstrategi.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter organisasjonen The Human Aspect

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter organisasjonen The Human Aspect (digitalt). Tema er psykisk helse i utviklingsland.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

29.01.2021

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om digital hverdag

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: God morgen, Norge, Tv2

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om vår nye digitale hverdag på God morgen, Norge, Tv2.

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit webinar om Arktis

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på eit norsk/svensk webinar. Tema er strategiar for Arktis.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på eit uformelt ministermøte i WTO

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit uformelt ministermøte i Verdas handelsorganisasjon (WTO). Møtet er digitalt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

03.02.2021

 • Finansministeren holder foredrag på Valutaseminaret

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner holder foredrag på Samfunnsøkonomenes valutaseminar

Vis flere hendelser