Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)

September 2012 - oktober 2013

Født: 1964

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter over 100 utenriksstasjoner - ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Utdanning

 

1983-93 (1998):

Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1991:

Ciencias Políticas, Det frie universitet i Barcelona

Arbeidserfaring

 

September 2012- oktober 2013:

Utenriksminister

November 2011- september 2012:

Statsråd i Forsvarsdepartementet

2010 - november 2011:

Statssekretær i Utenriksdepartementet

2005 - juni 2010:

Statssekretær i Forsvarsdepartementet

2002 - 2005:

Leder, avdeling for internasjonal politikk, Nupi

Oktober 2004 -juni 2005:

Seniorkonsulent (D2) for FN, New York, ledet arbeidet med "Report on Integrated Missions" ifb. med FNs reformprosess. Delvis permisjon fra Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) i samme tidsrom.)

2003-2004:

Medlem av den faglige ressursgruppen for FN-panelet om Threats, Challenges and Change (FNs reformpanel).

2000-2001:

Statssekretær, Utenriksdepartementet. I UD var Eide ansvarlig for bilaterale og multilaterale forhold til Europa og Nord-Amerika, inkludert Nato, Den europeiske unionen, Efta, OSSE, Europarådet, Balkan, Russland og Sentral-Asia, i tillegg til generell sikkerhetspolitikk.

1996-2000:

Leder av Nupis FN-program. Ansvarlig for instituttets forskning på fredsoperasjoner og kollektiv sikkerhet. Eide fokuserte særlig på internasjonalt engasjement i konfliktene på Balkan, fredsbevarende operasjoner og FNs rolle.

1993-1996:

Forsker ved Nupis FN-program. Fokus: Fredsbevarende operasjoner på Balkan, nordisk og europeisk sikkerhet.

1991-1993:

Prosjektleder og fungerende generalsekretær i Europabevegelsen i kampanjen i forkant av folkeavstemningen om EU i 1994.

1988-89:

Sekretær for en regjeringsoppnevnt kommisjon som hadde som mandat å komme med forslag til nye internasjonaliseringsstrategier for høyere utdanning i Norge.

1988:

Politisk sekretær, Arbeiderpartiets bystyregruppe.

1985:

Studentrepresentant til kollegiet, Universitetet i Oslo

Andre verv

 

2001-:

Eide er Arbeiderpartiets styremedlem i Party of European Socialists (PES), sammenslutningen av sosialdemokratiske partier i Europa. Deltar siden 2003 i Den "transatlantiske dialogen" mellom Europas sosialdemokrater og Demokratene i USA.

 

Medlem av Internasjonalt Utvalg, DNA, og Internasjonalt Forum, Oslo Arbeiderparti.

2000-2002:

Styremedlem i "The Academic Council of the United Nations system".

1996-2000

Medlem av The "Lessons-learned Advisory Board" ved FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner.

 

Utpekt som "global leader of tomorrow" av World Economic Forum i 2003. Deltaker i World Economic Forum, Davos/Genève.

 

Fast deltaker i diverse internasjonale sikkerhetspolitiske fora, herunder Annual Nato Review, et samtaleforum til støtte for Natos generalsekretær som arrangeres hver høst i Berlin (Stiftung Wissenshaft und Politikk). Har deltatt i flere prosjekter sammen med EUs sikkerhetspolitiske forskningsinstitutt i Paris (EU ISS).

 

Mottok NPFs studiefonds pris for en analyse av Norges strategiske perspektiver i Nordområdene i 2005.