Tidligere statssekretær for utviklingssaker Anne Margareth Fagertun Stenhammer (SV)

(Perioden 21.10.05 - 26.11.07)


Født: 1950
Sivilstatus: Gift