Historisk arkiv

Nordisk-kinesisk rundebordskonferanse på Institutt for fredsforskning (PRIO)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sted:

Statssekretær Raymond Johansen, UD åpner nordisk-kinesisk rundebordskonferanse på Institutt for fredsforskning (PRIO).

Kl. 10.15: Statssekretær Raymond Johansen, UD åpner nordisk-kinesisk rundebordskonferanse på Institutt for fredsforskning (PRIO).
Pressekontakt: Underdirektør Bjørn Jahnsen, mobil 97 16 48 43.