Tidligere statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen (Sosialistisk Venstreparti)


Født: 1969
Sivilstatus: Gift, tre barn