Tidligere statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen ( Sosialistisk Venstreparti )


Født: 1969
Sivilstatus: Gift, tre barn