Tidligere statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen ( Sosialistisk Venstreparti )

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet


Født: 1969
Sivilstatus: Gift, tre barn