Kalendar for statssekretær Ingrid Fiskaa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Avgrens

06.10.2022

 • Forsvarsministeren besøker Kirkenes i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Kirkenes / GSV

  Kun for pressen

  I forbindelse med at regjeringen 6. oktober legger fram forslag til statsbudsjett for 2023 planlegger forsvarsminister Bjørn Arild Gram å besøke Forsvaret i Kirkenes.

  Det blir besøk til Skytterhusfjellet barnehage i Kirkenes, presentasjon av statsbudsjettet på Høybuktmoen og et besøk til felles øvelse mellom forsvar og politi på Jarfjord grensestasjon.

  Kontaktperson for journalister som ønsker å dekke besøket er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, Ingrid.Dasnes@fd.dep.no, mobil  452 41 874

 • Fiskeri- og havministeren til Tromsø og Bodø på budsjettdagen

  Bjørnar Selnes Skjæran| Nærings- og fiskeridepartementet

  Torsdag 6. oktober besøker statsråd Bjørnar Skjæran (Ap) Tromsø og Bodø.

  Sjå program i invitasjonen til pressa

 • Helse- og omsorgsministeren til Trondheim 6. oktober for å presentere statsbudsjettet

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Trondheim

 • Statsministeren deltek på møte i «The European Political Community»

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: Praha

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på det fyrste møtet i «The European Political Community» i Praha. Hit kjem regjeringssjefar frå ei rekke europeiske land, både i og utanfor EU, for å diskutere utfordringane Europa møter som følgje av krigen i Ukraina.

  Fristen for akkreditering er gått ut.

  Pressekontaktar er statssekretær Siri Storstein Hytten, telefon 48 11 45 14, e-post ssh@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.

 • Vestre reiser til Rogaland på budsjettdagen

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Rogaland

  Næringsminister Jan Christian Vestre besøker Stavanger, Eigersund og Haugesund i samband med fremleggelsen av statsbudsjettet torsdag 6. oktober.

  Programmet til næringsministeren startar med eit besøk hos Nysnø Klimainvesteringer klokka 10.15. Deretter besøker han Eigersund klokka 13 og vidare til Haugesund for å møte næringsforeininga klokka 16.30.

  Presse som ønsker å dekke reisa til næringsministeren kan kontakte kommunikasjonsrådgivar Yngve Angvik på 459 56 199 eller Yngve.Angvik@nfd.dep.no

 • Olje- og energiministeren besøkjer Gassco

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Adresse: Bygnesvegen 75

  Sted: Kopervik

  Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Gassco, der han får ei orientering om korleis dei jobbar med sikker transport av gass frå norsk sokkel.

  Presse som ønskjer å delta på besøket kan ta kontakt med kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no.

 • Statssekretær Rimestad har eit møte med SAIH

  Erling Rimestad| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med Studentane og akademikaranes internasjonale hjelpefond (SAIH). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Olje- og energiministeren besøkjer prosessanlegget på Kårstø

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Tysvær, Rogaland

  Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer prosessanlegget på Kårstø, der han får ei orientering om drifta. Anlegget har ei nøkkelrolle når det gjeld transport og behandling av gass og kondensat frå sentrale område på norsk sokkel.

  Presse som ønskjer å delta på besøket kan ta kontakt med kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no.

 • Finansministeren legger frem statsbudsjettet

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Sted: Stortinget

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem statsbudsjettet for 2023. 

  Finansministerens program for dagen:

  Kl. 07:00: Kort pressemøte i Oslo.

  Kontaktperson for finansministeren om oppmøtested er kommunikasjonssjef Therese Riiser, tlf. 94 05 08 86. Vennligst ta hensyn til beboerne i området.

  Kl. 09.30: Finansministeren går fra Finansdepartementet til Stortinget.

  Kl. 10:00: Finansministeren holder finanstalen i Stortinget. Han vil være tilgjengelig for noen få korte intervjuer i Vandrehallen etterpå. Kontaktperson for å avtale intervju er kommunikasjonssjef Therese Riiser, tlf. 94 05 08 86.

  Kl. 12:30: Finansministeren holder pressekonferanse i Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

  Mer informasjon

 • Utanriksministeren er til stades i Stortinget

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades i Stortinget i samband med finanstalen og presentasjonen av statsbudsjettet for neste år.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Samferdselsministeren besøker Vestland og Møre og Romsdal

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er i Vestland og Møre og Romsdal på budsjettdagen. Informasjon for pressen

 • Arbeids- og inkluderingsministeren presenterer statsbudsjettet

  Marte Mjøs Persen| Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Lars Hilles gate 30, Bergen

  Sted: Media City

  Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) møter pressen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett.

  Prgram:

  • Presentasjon av arbeids- og inkluderingsministerens budsjettforslag
  • Muligheter for spørsmål

  Påmelding innen 5.oktober klokka 15 til presse@aid.dep.no

  Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Linn Marie Hammernes, telefon 905 04 151,  e-post: linn-marie.hammernes@aid.dep.no

 • Landbruks- og matministeren presenterer statsbudsjettet i Tromsø

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Mathallen, Grønnegata 60, Tromsø

  Landbruks- og matminister Sandra Borch presenterer budsjettet for presse og inviterte aktører i Tromsø.

 • Barne- og familieministeren i Agder i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet

  Kjersti Toppe| Barne- og familiedepartementet

  Adresse: Gyldenløves gate 60, 4614 Kristiansand

  Sted: Blå Kors – Barnas stasjon

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 legges frem torsdag 6. oktober. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Kristiansand på budsjettdagen for å presentere forslagene på sitt ansvarsområde.

  Statsråden vil holde en presentasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 hos Blå Kors – Barnas stasjon i Kristiansand,
  kl. 13.00
  .

  Budsjettdokumentene blir tilgjengelig fra klokken 10.00 på regjeringen.no/statsbudsjett. Der finner du blant annet alle budsjettdokumentene, pressestoff, A-Å-oversikt over aktuelle tema og en fylkesvis oversikt over tiltakene i statsbudsjettet. Utvalgte nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2023 publiseres kl. 08.00.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Line Torvik, tlf.: 992 18 321,
  e-post: lto@bfd.dep.no

 • Justis- og beredskapsministeren i Vestfold på budsjettdagen

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) reiser til Stavern på budsjettdagen for å presentere forslagene på sitt ansvarsområde.

  Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren i Vestfold på budsjettdagen.

  Presse som ønsker å være til stede bes om å møte opp i god tid.

 • Kultur- og likestillingsministeren presenterer kulturbudsjettet for 2023

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Marmorhallen, Kongensgate 20

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterer kulturbudsjettet torsdag 6. oktober kl. 13.30 i Marmorhallen, Kongensgate 20.

  Påmelding til kudinfo@kud.dep.no innen kl 10 på torsdag

  Pressekonferansen blir sendt direkte på regjeringen.no, Facebook og vil bli tegnspråktolket.

  Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

  Nett-tv

  Se sendingen her

  Les denne saken på Kultur- og likestillingsdepartementet sin nettside

   

 • Kommunal- og distriktsministeren legger fram statsbudsjettet for KS

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik legger fram statsbudsjettet for Kommunal- og distriktsdepartementet for KS.

07.10.2022

 • Forsvarsministeren besøker Trøndelag fredag 7. oktober - Værnes garnison, Ritek og Falstadsenteret

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Stjørdal og Levanger

  Bjørn Arild Gram besøker Trøndelag fredag 7. oktober. Det blir besøk til Værnes garnison og Ritek. Han vil besøke Falstadsenteret i forbindelse med markering av 80-årsminnet for unntakstilstanden i Trøndelag.

  Pressekontakt for besøket er Lars Gjemble, LGJ@fd.dep.no, mobil 90973891

 • Næringsministeren til Folldal

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Folldal

  Næringsminister Jan Christian Vestre besøker Folldal for befaring av gruveområdet samt presentasjon av helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver ved Direktoratet for mineralforvaltning. Han besøker også Solenergi Norge. Fullstendig program ligger her.

  Fullstendig program ligger her.

 • Statsministeren leier møte i regjeringa sitt kontaktutval for partane i arbeidslivet

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre leier eit møte i regjeringa sitt kontaktutval for partane i arbeidslivet. Tema for møtet er statsbudsjettet for 2023.

  Møtet er på Statsministerens kontor, i Glacisgata 1. Det vil vere ei fotomoglegheit ved starten av møtet. Oppmøte for fotografar seinast kl. 08.30.

  Etter møtet, om lag kl. 10.30, vil møtedeltakarane vere tilgjengelege for presse. Me ber om påmelding til rvi@smk.dep.no innan torsdag 6. oktober kl. 14.00. For akkreditert presse er oppmøte seinast kl. 10.30. Ta med gyldig pressekort og ID.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Helene Hoddevik Mørk, telefon 94 35 68 81, e-post hhm@smk.dep.no.

 • Helse- og omsorgsministeren deltar på regional folkehelsekonferanse

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Inderøy

 • Helse- og omsorgsministeren besøker Levanger og Inderøy 7. oktober

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Levanger/Inderøy

 • Utanriksministeren har møte med organisasjonar i Genève

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Sted: Genève, Sveits 

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt har møte med humanitære organisasjonar, FNs organisasjon for arbeidslivet (ILO) og Verdas handelsorganisasjon (WTO). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statsministeren kommenterer Nobels fredspris

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer tildelinga av årets Nobels fredspris, på Statsministerens kontor fredag 7. oktober kl. 12.30.

  Me ber om påmelding til rvi@smk.dep.no innan fredag 7. oktober kl. 10.00. Oppmøte for akkreditert presse i Glacisgata 1 seinast kl. 12.00. Ta med pressekort og gyldig id.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

 • Kommunal- og distriktsministeren gjester urpremiere ved Studentsamfunnet i Ås

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Adresse: Ås i Viken

  Sted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik gjester urpremiere for Flipp flopp tommel opp ved Studentsamfunnet i Ås.

 • Kultur- og likestillingsministeren åpner utstillingen «Polarhistorie på skeiva»

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Tromsø

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen åpner utstillingen "Polarhistorie på skeiva" på Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø

10.10.2022

 • Finlands president Sauli Niinistö er på offisielt besøk i Noreg

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Kl. 10.00: President Niinistö og statsminister Støre deltek på eit utanriksseminar på Litteraturhuset i regi av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

  Kl. 16.30: Presidenten og statsministeren har politiske samtalar i statsministerbustaden. Det vert fotopool ved starten av møtet. Norske deltakarar i poolen er NTB, NRK TV og TV2. Oppmøte ved inngangen i Riddervoldsgate 2 seinast kl. 16.00. Ta med pressekort og gyldig id.

  Om lag kl. 17.30: Pressekonferanse i presserommet i Riddervoldsgate 2. Oppmøte ved inngangen seinast kl. 17.00. Ta med pressekort og gyldig id.

  Pressekontakt er fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no

 • Barne- og familieministeren besøker Kristiansund og Smøla

  Kjersti Toppe| Barne- og familiedepartementet

  Sted: Kristiansund og Smøla

  Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Kristiansund og Smøla.

  Program

  • Kl. 09.15–10.30: Besøk til Helsehuset Frei i Kristiansund. Statsråden får bl.a. orientering om oppvekstsektoren i Kristiansund, og barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. 
  • Kl. 11.00–11.45: Besøk til Kirklandet kirke i Kristiansund.
   Tema er blant annet istandsetting og bevaring av kirkebygg.
  • Kl. 13.00–14.00: Besøk til Edøy Gurisenteret.
   Statsråden får blant en orientering om Kystpilgrimsleia.
  • Kl. 14.05–14.45: Besøk til Edøy gamle kirke. 
  • Kl. 16.00–17.00: Besøk ho Bakgården ungdomsklubb i Kristiansund. Bakgården er et fritidstilbud som gir ungdom en trygg plass å være og drive med aktiviteter.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Thea Finstad, tlf.: 975 40 790,
  e-post: thea.finstad@bfd.dep.no

11.10.2022

 • Olje- og energiministeren deltek på EUs uformelle energiministermøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Praha, Tsjekkia

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på EUs uformelle energiministermøte i Praha. Statsråden skal delta i diskusjonar om hydrogen, el-marknad og vinterberedskapen i Europa.

  Presse som ønskjer å dekkje besøket må akkrediterast.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no

12.10.2022

 • Olje- og energiministeren deltek på EUs uformelle energiministermøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Praha, Tsjekkia

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på EUs uformelle energiministermøte i Praha. Statsråden skal delta i diskusjonar om hydrogen, el-marknad og vinterberedskapen i Europa.

  Presse som ønskjer å dekkje besøket må akkrediterast.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no

13.10.2022

 • Olje- og energiministeren besøkjer Danmark

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: København og Esbjerg

  Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Danmark saman med ein norsk næringslivsdelegasjon. Tema for besøket er karbonfangst og -lagring og havvind. Besøket går føre seg i København og Esbjerg.

  I København skal Aasland møte sin danske kollega, og dei to skal signere ein intensjonsavtale om karbonfangst og -lagring. Han skal også delta på lanseringa av rapporten Energy Transition Outlook 2022 og delta i ein samtale om korleis ein kan sikre raskare utvikling av havvindparkar. I Esbjerg får Aasland ei omvising på havvindhavna og han besøkjer kontrollsenteret der Vattenfall styrer alle vindturbinane sine i Europa.

  Presse som ønskjer å dekkje besøket kan få tilsendt eit meir detaljert program.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Stine Grimsrud, telefon 97 19 42 50, e-post stgr@oed.dep.no.

 • Kommunal- og distriktsministeren møter Housing Lab

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møter sjefsforsker Erling Røed Larsen, Housing Lab. Tema for møtet er boligmarkedet.

 • Kommunal- og distriktsministeren deltar ved ettårsmarkering for voldshendelsen i Kongsberg

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sted: Kongsberg

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik deltar ved ettårsmarkering for voldshendelsen i Kongsberg

14.10.2022

 • Olje- og energiministeren besøkjer Danmark

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: København og Esbjerg

  Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Danmark saman med ein norsk næringslivsdelegasjon. Tema for besøket er karbonfangst og -lagring og havvind. Besøket går føre seg i København og Esbjerg.

  I København skal Aasland møte sin danske kollega, og dei to skal signere ein intensjonsavtale om karbonfangst og -lagring. Han skal også delta på lanseringa av rapporten Energy Transition Outlook 2022 og delta i ein samtale om korleis ein kan sikre raskare utvikling av havvindparkar. I Esbjerg får Aasland ei omvising på havvindhavna og han besøkjer kontrollsenteret der Vattenfall styrer alle vindturbinane sine i Europa.

  Presse som ønskjer å dekkje besøket kan få tilsendt eit meir detaljert program.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Stine Grimsrud, telefon 97 19 42 50, e-post stgr@oed.dep.no.

 • Kommunal- og distriktsministeren møter Oslo kommune

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Adresse: Oslo

  Sted: Bjerke bydel

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møter byrådsleder Raymond Johansen og byråd for byutvikling Hanna Marcussen, Oslo kommune. Tema for møtet er områdesatsing.

  Om områdesatsinger.

  Oppdateres med presseinvitasjon.

21.10.2022

Vis fleire hendingar