Tidligere statssekretær Torgeir Larsen ( Ap )

November 2011-oktober 2013


Født: 1967
Sivilstatus: Gift, to barn