Tidligere statssekretær Torgeir Larsen (Ap)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

November 2011-oktober 2013


Født: 1967
Sivilstatus: Gift, to barn