Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

«Ta utviklingspolitikken hjem!» – debatt om norsk utviklingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hva er norsk utviklingspolitikk? Hvordan skal norsk utviklingspolitikk tilpasse seg en verden i rask endring? Dette er blant spørsmålene prosjektet «Ta utviklingspolitikken hjem» vil ta opp. Prosjektet er etablert av utviklingsministeren for å stimulere til økt engasjement og debatt om norsk utviklingspolitikk.

Verden har endret seg mye siden Norge begynte med bistand for over 50 år siden og er fortsatt i rask endring. Norsk utviklingspolitikk må forholde seg til dette. 

Hva er norsk utviklingspolitikk? Hvordan skal norsk utviklingspolitikk tilpasse seg en verden i rask endring? Hvilke interesser og hvilke verdier ligger til grunn for vår utviklingspolitikk? Hvilke politiske veivalg og dilemma må vi ta stilling til i årene som kommer? Hva bør Norge gjøre for best å hjelpe verdens fattige? Hva betyr rettferdig fordeling, likestilling og tilgang til energi for utvikling av samfunn? Er historien om vår egen utvikling relevant for verdens fattige land? 

Dette er blant spørsmålene prosjektet «Ta utviklingspolitikken hjem» vil ta opp. Prosjektet er etablert av utviklingsministeren for å stimulere til økt engasjement og debatt om norsk utviklingspolitikk. 

«Ta utviklingspolitikken hjem» vil i løpet av det kommende året arrangere møter og diskusjoner som søker å engasjere til debatt om norsk utviklingspolitikk. Prosjektet samarbeider tett med Utenriksdepartementets Refleks-prosjekt. Informasjon om møtene finner du i Refleks’ arrangementskalender

Via Utenriksdepartementets Facebook-sider og Twitter-profil kan du også få informasjon om møtene og følge debatten.

****

Det planlagte debattmøte i Volda 22. april om utviklingspolitikk og pressedekning måtte dessverre avlyses på grunn av vanskelige værforhold. Vi håper å få gjennomført arrangementet ved en senere anledning.