Historisk arkiv

Rapporter fra EU-delegasjonen 2012

Nærmer seg felles finanstilsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Rapport fra Niels Engelschiøn, nestleder ved EU-delegasjonen

Enighet om arbeidsplanen for det felles overnasjonale finanstilsynet, var den viktigste hendelsen under møtet i Det Europeiske Råd, som fant sted 18. til 19. oktober. Nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn, rapporterer.

Enighet om arbeidsplanen for det felles overnasjonale finanstilsynet var den viktigste hendelsen under møtet i Det Europeiske Råd, som fant sted 18. til 19. oktober. Nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn, rapporterer.

Da Det europeiske råd (DER) møttes fra 18. til 19. oktober ble det fattet beslutninger for det fremtidige arbeidet i utviklingen av den økonomiske og monetære unionen. Det ble enighet om tidsplanen for det felles overnasjonale finanstilsynet Single Supervisory Mechanism (SSM) i eurosonen, hvor Den europeiske sentralbanken (ESB) skal være tilsynsmyndighet.

Europeisk tilsynsmyndighet
EU har nå som mål å bli enige om det rettslige rammeverket før 1. januar 2013. Når det gjelder den operasjonelle gjennomføringen, skal den finne sted i løpet av 2013. Dermed vil det ta opptil et år for Single Supervisory Mechanism er fullt ut operasjonell. Single Supervisory Mechanism er en forutsetning for at Den europeiske sentralbanken skal kunne bidra direkte til rekapitalisering av kriseutsatte banker.

Vekst og sysselsetting
Mange av tiltakene som ble tatt med i vekstpakten det ble enighet om under Det europeiske råd i juni, er allerede under behandling eller gjennomføring, for eksempel handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act). Grunnen til at møtet i Det europeiske råd tar med alle disse tiltakene er dels for å vise bredden i det som gjøres for vekst og sysselsetting, og dels for å bidra til at tempoet i gjennomføringen øker. Her er det utfordringer på en rekke områder.

Det var dessuten enighet om at det kreves større innsats for å kunne skape vekst. Det ble blant annet krevd større innsats for å ferdigstille en del av tiltakene under handlingsplanen for det indre marked.

Viktigheten av frihandelsavtaler ble drøftet, og Det europeiske råd ønsker fremdrift i utarbeidelsen av et mandat for forhandlinger med Japan, og fremdrift i forhandlingene med Canada og Singapore. Det ble også uttrykt håp om igangsetting av forhandlinger med USA i løpet av 2013.

Utenriks
Under toppmøtet ble det gitt støtte til forsterkede sanksjoner mot det syriske regimet. Det europeiske råd forpliktet seg til å samarbeide med internasjonale partnere for å sikre rask støtte til Syria når en overgang finner sted. EU forpliktet seg også til å øke støtten til gjenoppbyggingen av et framtidig Syria.

Under møtet ble det også uttrykt bekymring for Irans atomprogram, og det ble påpekt at landet bryter med sine internasjonale forpliktelser. Det europeiske råd bifalt derfor utenriksrådets konklusjoner om skjerpede sanksjoner mot Iran.

Den politiske, sikkerhetsmessige og humanitære krisen på Mali var også tema under møtet i Det Europeiske Råd. EU forpliktet seg til å støtte landet, særlig hva angår å gjenopprette rettsstaten og å re-etablere en demokratisk regjering med kontroll over hele det maliske territorium.

Les hele rapporten fra Det europeiske råd her.