Historisk arkiv

Svar på et skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) om menneskerettighetssituasjonen i Burma

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge har flere ganger gitt uttrykk for bekymring over situasjonen i landet og protesterer mot overgrep mot opposisjonelle og sivilbefolkningen. Vi har gjentatte ganger krevd at Aung San Suu Kyi og alle politiske fanger løslates umiddelbart og vi vil fortsatt være en sterk støttespiller for opposisjonen i Burma, sa utenriksministeren i sitt svar.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 710 (2005-2006)

16.03.2007


Fra representanten Børge Brende (H) til utenriksministeren:


Spørsmål:
Ifølge ulike kilder tar USA nå initiativ i FNs menneskerettighetsråd (UNHCR) til å avholde en ukes lang spesialsesjon om Burma og juntaens alvorlige menneskerettighetsbrudd. Initiativet kan ende i en resolusjon som oppretter en undersøkelseskommisjon. Det er viktig at initiativet blir støttet av en bred gruppe med land som setter MR høyt. Vil utenriksministeren se til at Norge støtter det initiativet til en spesialsesjon som munner ut i en resolusjon som oppretter en kommisjon som skal undersøke alvorlige MR brudd?


Utenriksministerens svar:
Situasjonen i Burma er alvorlig, både menneskerettslig og humanitært, jfr svarene på skriftlige spørsmål fra deg nr 244 og 622 (2006-2007). Regjeringen vil fortsatt være klar i sin holdning mot regimets menneskerettighetsbrudd og maktmisbruk. Norge har flere ganger gitt uttrykk for bekymring over situasjonen i landet og protesterer mot overgrep mot opposisjonelle og sivilbefolkningen. Vi har gjentatte ganger krevd at Aung San Suu Kyi og alle politiske fanger løslates umiddelbart og vi vil fortsatt være en sterk støttespiller for opposisjonen i Burma.

Videre slutter Norge opp om EUs felles holdning om restriktive tiltak mot Burma. I tillegg oppfordrer Regjeringen norske borgere og bransjeorganisasjoner til ikke å handle med, investere i eller reise til Burma. Vi holder en tett dialog med andre land i Norden, EU-land og land i Asia for å bidra til å skape en mer samlet tilnærming og forsterket press i Burmaspørsmålet.
 
USA anser Norge som en sterk støttespiller når det gjelder å ha tydelig fokus på menneskerettighetssituasjonen i Burma i FNs menneskerettighetsråd. Det er et nært samarbeid mellom USA, Norge og andre likesinnede land om muligheten for en spesialsesjon om menneskerettighetssituasjonen i Burma.

Det er på dette tidspunkt enighet om at det ikke skal fremmes et offisielt forslag om en spesialsesjon om situasjonen i Burma – men at dette spørsmålet i denne omgang best bør behandles i inneværende ordinære sesjon av FNs menneskerettighetsråd (19.-30. mars 2007).

Norge og andre likesinnede land vil delta aktivt under sesjonen i forbindelse med fremleggelsen av rapporten til Spesialrapportøren for menneskerettighetssituasjonen i Burma, Paulo Sérgio Pinheiro.

Jeg kan legge til at FNs menneskerettighetsråd er et ”stående organ” med ordinære sesjoner på minimum 10 uker i året. Det er i tillegg mulighet til å innkalle til spesialsesjoner, etter behov, dersom et medlem av rådet foreslår dette og oppnår støtte fra en tredjedel av rådets medlemmer (jfr. FNs generalforsamlings resolusjon A/RES/60/251).

Imidlertid er verken USA eller Norge i dag medlem av rådet. Med rådets dynamiske karakter fremgår det at et forslag om en spesialsesjon kan fremmes når som helst med de begrensninger som omtalt.

Om det fremmes et forslag om en spesialsesjon om menneskerettighetssituasjonen i Burma, så vil Norge aktivt støtte dette.