Forsiden

Historisk arkiv

Brev om økonomiske bidrag til palestinske selvstyremyndigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Espen Barth Eides svar av 11.03.13 til Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Utenriksdepartementets økonomiske bidrag til palestinske selvstyremyndigheter.

Brev fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen av 05.03.2013 (pdf)

Utenriksminister Espen Barth Eides svar av 11.03.2013 til Kontroll- og konstitusjonskomiteen (pdf)