Historisk arkiv

Svar på brev om økonomisk støtte til palestinske selvstyremyndigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Espen Barth Eide har svart på et brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Utenriksdepartementets økonomiske bidrag til Den palestinske selvstyremyndigheten (PA).