Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) om Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 1705 (2010-2011). Datert 21.06.2011

Fra spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren:

Kan utenriksministeren bekrefte at regjeringen anser at Vest-Sahara er annektert av Marokko, at denne anneksjonen ikke anerkjennes og dermed anses som illegitim av regjeringen, og kan utenriksministeren garantere at UD nå aktivt vil fraråde norske næringslivsaktiviteter i tilknytning til Vest-Sahara?

Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:

Regjeringens Vest-Sahara-politikk ligger fast. Norge støtter FNs innsats for en politisk løsning som innebærer selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara, og vi oppfordrer partene til å gå inn i direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser.
Siden Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, har Norge aldri ansett Vest-Sahara som en del av Marokkos territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og som de fleste andre land, godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten. Dette innebærer altså at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av Vest-Sahara og at vi betrakter denne som illegitim. Denne politikken har ligget fast fra alle norske regjeringer siden konflikten oppstod på 1970-tallet. Slik jeg også tidligere har klargjort for Stortinget, medfører dette blant annet også at frihandelsavtalen mellom Efta og Marokko ikke gjelder for Vest-Sahara (spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) om Eftas frihandelsavtaler med henholdsvis Marokko og Israel, 11. mai 2010).

Vest-Saharas uavklarte status innebærer videre at utnyttelse av ressurser i området i følge folkeretten må skje i samsvar med lokalbefolkningens ønsker og interesser. Dette, sammen med hensynet til å unngå opptreden som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara, ligger til grunn for regjeringens frarådning av næringsvirksomhet i Vest-Sahara.

Jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at embetsverket i Utenriksdepartementet overfor næringslivet skulle gi uttrykk for en annen holdning enn regjeringens medlemmer i dette spørsmålet. Som jeg understreket i mitt svar i Stortinget på interpellasjonen fra representanten Trine Skei Grande i mai 2010, er regjeringens holdning til næringsvirksomhet i Vest-Sahara tydelig og godt kjent: Spørsmålet har vært kommentert i media en lang rekke ganger de siste årene. Frarådningen har siden 2007 vært tilgjengelig på regjeringens nettsider. Alle næringsdrivende er velkomne til å henvende seg til UD eller ambassaden i Rabat dersom de har spørsmål knyttet til virksomhet i regionen, og mange selskaper tar hvert år slik kontakt. Stortingsmeldingen om samfunnsansvar, der regjeringens frarådning av økonomisk engasjement i Vest-Sahara er eksplisitt omtalt, er også tilgjengelig på nett. Frarådningen blir videre stadig formidlet i forbindelse med kontakt mellom norske og marokkanske myndigheter om næringsvirksomhet, senest i embetskonsultasjoner i Marokko i juni d.å.

Regjeringen vil fortsette å informere aktivt om frarådningen på samme måte som tidligere.