Historisk arkiv

Svar på spørsmål om kulturarrangementer i Nord-Korea

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et spørsmål fra Gjermund Hagesæter (Frp) om kulturarrangementer i Nord-Korea som skal være finansiert av Utenriksdepartementet.

Skriftlig spørsmål nr. 1416 (2011-2012)

Fra representanten Gjermund Hagesæter (Frp):
I media er det blitt kjent at kunstneren Morten Traavik reiser til Nord-Korea sammen med 19 andre kunstnere for å lage "festspill" på Norges nasjonaldag. Denne turen er finansiert blant annet med midler fra UD. Nord-Korea er det mest brutale og hensynsløse regimet verden har sett på lang tid. Fri presse eksisterer ikke og all erfaring tilsier at et slikt "festspill" vil bli utnyttet kynisk av landets massepropaganda. Synes utenriksministeren det er helt greit at midler fra UD legger grunnlag for massepropaganda i Nord-Korea?

Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:
Utenriksdepartementet ble 7. mai 2012 gjort oppmerksom på at det i informasjonsmateriell vedrørende arrangementet ” ’Yes, We Love This Country!’ – 17. maifestspillene i Nord-Korea” var påført Utenriksdepartementets logo og påstander om støtte fra Utenriksdepartementet.

Det medfører ikke riktighet at arrangementet har fått støtte av departementet. I et brev av 9. mai 2012 til initiativtaker Morten Traavik ba departementet ham om å innstille sin urettmessige omtale av Utenriksdepartementet og misbruk av departementets logo. Utenriksdepartementet beklager dette misbruket.

Departementet ba også 7. mai 2012 vår ambassade i Seoul, som er sideakkreditert i Pyongyang, om å anmode Traavik om å rette opp de feilaktige opplysningene dersom de kom i kontakt med ham, samt å fremholde at departementet ikke støtter arrangementet i alle sammenhenger der spørsmålet måtte bli reist i begge de to koreanske statene.

Når det gjelder Traavik og Nord-Korea, kan det opplyses at han i 2010 ble tildelt 63.800 kroner gjennom den reisestøtteordningen for scenekunst som Danse- og Teatersentrum forvalter på vegne av Utenriksdepartementet. Det gjaldt oppførelse av rockeoperaen ”De sorte gribber” i Pyongyang 11.-19. april 2011.

Denne reisestøtteordningen er en del av de midler som departementet har stilt til rådighet for i alt syv faginstitusjoner på kulturområdet – og for scenekunstfeltet er det Danse- og Teatersentrum. Midlene tildeles av et fagutvalg oppnevnt av Danse- og Teatersentrum og ut fra kulturfaglige kriterier. Utenriksdepartementet har en observatør i utvalget, men kan ikke f.eks. overprøve tildelingsbeslutningene. Så lenge det ikke er noen juridiske eller andre formelle hindre for kulturutveksling med Nord-Korea, skal utvalget legge de samme kulturfaglige kriterier til grunn for søknader om aktiviteter der som for søknader relatert til alle andre land.

Som representanten kanskje er kjent med, var Nord-Korea representert med flere innslag på kulturfestivalen BarentsSpektakel i Kirkenes i februar i år, også her med Traavik i en sentral rolle. For ordens skyld kan jeg informere om at den støtte departementet yter til BarentsSpektakel ikke finansierte noen av disse aktivitetene, men er knyttet til fremme av kultursamarbeid i Barentsregionen.