Historisk arkiv

Historisk arkiv

Svar på spørsmål om stortingsmelding om FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Espen Barth Eide har svart på flere spørsmål fra Utenriks- og forsvarskomiteen til Meld. St. 33 (2011-2012), Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger.

- FN har en unik posisjon i Norge, men Norge har også en unik posisjon i FN. Vi ønsker å tydeliggjøre denne ytterligere, skriver utenriksminister Eide bl.a. i sitt svar på spørsmål fra Utenriks- og forsvarskomiteen til Meld. St. 33 (2011-2012), Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger.