Historisk arkiv

Feiringen av Pakistans 60. nasjonaldag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Feiringen av Pakistans 60. nasjonaldag i regi av Pakistansk Forening Norge, Oslo 12.08.2007

- Uten dere hadde vi som samfunn ikke vært der vi er i dag – et samfunn som svært mange misunner oss. Det er derfor ett ord jeg som representant for den norske regjeringen skal si til våre pakistanske medborgere på en dag som denne: Takk! - sa utenriksministeren i sin tale 12.08.2007.

Sjekkes mot fremføringen


Kjære venner, kjære medborgere,

Til lykke med Pakistans nasjonaldag [14. august]! Og gratulerer med Pakistans 60-årsjubileum som selvstendig stat!

For 60 år siden i går talte Mohammad Ali Jinnah til Pakistans første nasjonalforsamling: ”Vi begynner med det grunnleggende prinsipp at vi alle er borgere og likeverdige borgere av én stat”, sa han, og han så for seg en stat bygget på toleranse og mangfold. Dette er verdier som i dag – 60 år senere – er minst like viktige.

Men verden og Pakistan har også endret seg siden Jinnahs dager. Én viktig forskjell er at hele verden er kommet ”nærmere innpå oss”.

Når det pakistanske samfunnet i dag står midt oppe i store utfordringer – nasjonalt og regionalt – berører dette oss på nye måter og på mange plan.

Norge i dag er et Norge der mange av borgerne føler en direkte tilknytning til det som skjer i Pakistan – de har familie, venner og røtter der. Vi berøres og engasjeres. Vi kjenner noen der. Det er bra. Det at utfordringene i dag kommer fra en mer globalisert verden, en ”mindre verden”, betyr ikke at behovet for at alle bidrar er blitt mindre. Tvert imot. Det er avgjørende at alle gjør en innsats, at alle engasjerer seg, at alle deltar – og at alle som deltar ønskes velkommen uansett bakgrunn.

For at Norge skal bli et så godt og representativt som mulig, trenger vi aktivt engasjement og innsats fra dere – dere som for en, to eller tre generasjoner tilbake kan føre røttene til Pakistan.

I nærmere 40 år har pakistanere ”stått på” her i Norge, mange med svært lange arbeidsdager, og i tunge og slitsomme jobber, og altfor ofte opplevde de i hverdagen å bli møtt med holdninger fra såkalt ”etniske nordmenn” – ja, det er et uttrykk jeg liker dårlig – holdninger som det ikke er noen grunn til å være stolte over. – Men dere sto hardt på, ufortrødent.

Og gradvis har norsk-pakistanere begynt å gå inn i flere typer også inn i mer synlige og ledende roller i vårt samfunn. Vi hører flere pakistanske røster, kloke røster, i vår offentlige debatt, i kulturlivet, næringslivet, i media, blant forskere og i politi og rettsvesen, og i våre folkevalgte organer. – Og det er bra! Dere beriker samfunnet, dere gjør bildet riktigere.

Uten dere hadde vi som samfunn ikke vært der vi er i dag – et samfunn som svært mange misunner oss. Det er derfor ett ord jeg som representant for den norske regjeringen skal si til våre pakistanske medborgere på en dag som denne: Takk! Takk for den innsatsen dere gjør hver dag – takk for de verdier dere har tilført det norske samfunnet – og til lykke med nasjonaldagen!