Historisk arkiv

Introduksjon til lansering av boken ”Norske interesser – utenrikspolitikk for en globalisert verden”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Litteraturhuset, Oslo 3. september 2008

Utenriksminister Jonas Gahr Støre innledet da Refleksprosjektets grunnlagsrapport ble lansert som bok under tittelen ”Norske interesser – utenrikspolitikk for en globalisert verden”.

Punkter for Støres innledning
(sjekkes mot framføring) 

  • Boken ”Norske interesser – utenrikspolitikk for en globalisert verden” er den første helhetlige gjennomgangen av norske interesser og norsk utenrikspolitikk siden slutten av Den kalde krigen.   
  • Det er ikke ”min” bok, det er en bok på oppdrag fra meg, en bok fra Utenriksdepartementet. Boken er Grunnlagsrapporten fra departementets Refleksprosjekt – ledet av Leiv Lunde – som ble igangsatt for å stimulere til åpenhet, kritisk refleksjon, og debatt om norske nasjonale interesser og norske utenrikspolitiske spørsmål.
  • Jeg har skrevet et forord, en ”leseveiledning”, hvor jeg også skriver at det er ting i boken jeg er enig i og at det kan være ting jeg ikke er enig i. Forordet sier med andre ord noe om ”spillereglene” og uavhengigheten til boken.
  • Boken er basert på et bredt materiale, blant annet bestående av mer enn 150 skriftlige innspill fra ressurspersoner i og utenfor Norge; alt er å finne på våre internettsider og i skriftserien. Refleksprosjektet har skapt en bred debatt i Norge, mange av dere i salen – med deres stemmer og penner – har deltatt og deltar i den. Møteserier har vært arrangert ved universiteter og høyskoler over hele landet, hos organisasjoner og ved arbeidsplasser. I kveld finner det sted et større arrangement i Studentersamfundet, Chateau Neuf med fokus på Norge og FN og FNs rolle i dag.
  • Boken/grunnlagsrapporten ligger også til grunn for det arbeidet som nå pågår med en stortingsmelding i 2009. Boka er med andre ord også et ”høringsinstrument” i prosessen fram mot den meldingen. Og boken rommer mye stoff, og språk og tilnærming er lagt opp til at vi ønsker å nå unge mennesker.  
  • Boken problematiserer mange viktige, grunnleggende og prinsipielle spørsmål, som for eksempel: Hva er ”norske interesser”? Hva ligger i begrepet ”interesser”? Hva prioriteres ”høyest” og ”nest-høyest” av de norske interesser? Hva menes med ”interesse – ressurs”?
  • For om lag 25 år siden kom boken ”Lille land – hva nå?” ut, av daværende stortingsrepresentant og mangeårige utenriksminister Knut Frydenlund, som satte i gang viktige refleksjoner og ordskifter. 
  • Vi må tåle debatt – og vi må samtidig søke brede løsninger, beslutninger som det står et bredt flertall bak, noe det nettopp er tradisjon for i Norge. God utenrikspolitikk kan bare utvikles gjennom debatt. Åpenhet og bred dialog er en grunnleggende og nødvendig utenrikspolitisk ressurs. Debatt er en forutsetning for det som forblir en av politikkens viktige oppgaver – å strekke seg utover det dagsaktuelle til landskapet bortenfor øyeblikkets utfordringer. Vi må våge å drøfte våre egne interesser i verden. Vi må gjøre oss klokere med hensyn til hvordan det norske samfunnets ulike mål og behov utfordres av globalisering, og best kan ivaretas. Vi må utfordre oss selv. Vi må våge å teste om utenrikspolitikkens etablerte svar fortsatt er gyldige.
  • Og om noen dager kommer også regjeringens utviklingsutvalg med sin rapport.
  • Da vil jeg gi ordet til Leiv Lunde.

Refleksprosjektets nettsider