Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

En fattigdomsprofeti

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kommentar i Dagbladet, 29. september 2010

Malcom Langford kan i sitt innlegg «Fattigdomspropaganda» i Dagbladet 22. september gi inntrykk av at alt snakket om fattigdom i Afrika er skivebom, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Tusenårsmålene: Malcom Langford tar i sitt innlegg «Fattigdomspropaganda» i Dagbladet 22. september sterk avstand fra vår beskrivelse av fattigdomsutviklingen de siste 20 årene.

Langford mener vi undergraver viktige sannheter om hvem de fattige er og hvor de bor. Han mener vår vektlegging av Kina og Indias framgang er misforstått. Innlegget kan gi inntrykk av at alt snakket om fattigdom i Afrika er skivebom.

Det er ikke noe «tilsynelatende» over Kinas suksess i å redusere fattigdom. Ta for eksempel utgangspunkt i FNs fattigdomsgrense på 1,25 dollar om dagen. Da har kinesere som lever i ekstrem fattigdom gått ned fra rundt 60 til 15 prosent siden 1990. Det vil si 400 millioner færre fattige! Bildet er det samme hvis vi øker fattigdomsgrensen til 2,50 dollar dagen: 40 prosent færre fattige. Igjen 400 millioner flere kinesere som har en inntekt det går an å leve av.

Vi kan være enige i at utviklingen i India er nyansert. Det er ikke tilfeldig at Norge prioriterer samarbeidet om bedre mødrehelse nettopp der. Indiske myndigheter erkjenner disse utfordringene. Det indiske helsebudsjettet øker betydelig. Kampen mot fattigdom i India burde ha gått raskere. Samtidig viser beregninger fra Goldman Sachs at et flertall av Indias befolkning vil være en del av middelklassen innen 2040, opp fra bare 5 prosent i dag. På samme måte vil fattigdommen gå drastisk ned.

De som er opptatt av å utrydde global fattigdom, bør snakke mer om Kina og India - ikke mindre. Det kan vi gjøre uten å spille ned alle utfordringene, i disse landene og i Afrika. Det er her det vi søker å bidra til, faktisk skjer i stort monn. Uavhengig av hva vi mener eller sier, ser afrikanske land stadig mer mot øst når de skal velge samarbeidspartnere eller utviklingsmodeller. Det er forståelig.

Men en ting er sikkert. Kampen mot fattigdom går rett vei. Verden blir bedre.