Historisk arkiv

Utvalg med fakta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Dagens Næringsliv, 13. januar 2010

Utenriksminister Jonas Gahr Støre svarer Dagens Næringslivs Kjetil Wiedswang som i sin spalte 12. januar 2010 kommer med ramsalt kritikk av den kommende gjennomgangen av erfaringene med EØS-avtalen.

Kjetil Wiedswang har et overordnet mål om å få Norge på innsiden av EU – og i sin spalte på innsiden av Dagens Næringsliv (12.01.2010) kommer han med ramsalt kritikk av den kommende gjennomgangen av erfaringene med EØS-avtalen. Vi vet nok om EØS, mener han, gi oss heller scenariet for hva som hadde skjedd med en annen tilknytning til EU – les medlemskap. 

En debatt om andre tilknytningsformer er viktig, den debatten pågår og kan gjerne få inspirasjon og næring fra den grundige og forskningsbaserte gjennomgangen vi nå vil få. Vi har hatt EØS-avtalen i 16 år, seks regjeringer har hatt den som bunnplanken for forholdet til EU. Vi trenger nå en helhetlig gjennomgang av hvordan avtalen virker, både for å vurdere endringer eller forbedringer i avtalen og gjerne som bidrag for de som vil vurdere å argumentere for alternativer.  

DN mener for sin del at det eneste interessante hadde vært en forskningsbasert vurdering av 15 års EØS-historie opp mot hva som hadde skjedd med en annen tilknytning. Jeg kan vanskelig se at kontrafaktisk historiefortelling kan gjøres forskningsbasert. Det perspektivet får den løpende samfunnsdebatten ta. 

Wiedswang mener at jeg foretrekker en regjeringslimousin fremfor innsikt og kunnskap. Påstanden vitner om Wiedswangs eget utenforskap og mangel på innsikt i hvordan norsk politikk er skrudd sammen. Ethvert regjeringsalternativ i Norge i dag ville ha basert Norges forhold til EU på EØS-avtalen. Så også den sittende regjering.