Historisk arkiv

Hilsen til Arabiske Filmdager i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Programkatalog og nettside, 20. april 2012

- Jeg er sikker på at Arabiske Filmdager 2012 vil gi oss nye bilder, nye fortellinger og nye perspektiver på den arabiske verden. Filmfestivalen vil gi oss informasjon og kunnskap, og vi vil gå ut fra filmopplevelsene litt klokere enn da vi gikk inn kinomørket, skriver utenriksminister Støre i sin hilsen til filmdagene.

Kjære filmpublikum,

Film er bevegelse og få medier og kunstformer kan vise samfunnsendringer bedre enn bilder i bevegelse.

Arabiske Filmdager arrangeres for andre gang. Fjorårets festival fant sted nærmest på bølgen av Den arabiske våren. Film fra Sør og Babel Filmklubb har imidlertid sett dette behovet for et tydeligere fokus på arabisk film i lang tid før omveltningene tok til.

Ja, i over tjue år har Film fra Sør presentert for et norsk publikum filmer fra de såkalt ikke-vestlige deler av verden. Disse filmene har vært helt nødvendige supplementer til det register av filmer som ellers vises i Norge. Arrangementene har også knyttet kontakter mellom filmmiljøer og skapt et nettverk på dette kulturfeltet mellom Norge og den arabiske verden. Disse kontaktflatene har fått økt betydning og aktualitet i lys av den politiske utviklingen i regionen.

Arrangørene av Arabiske Filmdager 2012 har som ambisjon å trekke opp et bredt lerret over den arabiske verden: Å vise både den historiske arven og dagens utfordringer. Det er egne temaer – paneler og debatter – om religion og kvinners stilling, og dessuten vies Syria særlig oppmerksomhet.

Jeg tror vi fortsatt bare er i startfasen av store samfunnsendringer i Midtøsten og Nord-Afrika. Tenk bare på Europa i 1989 – og hvordan vi fortsatt merker etterdønninger. Vi kan i dag ikke forutsi hvilken retning utviklingen i alle de ulike landene i Midtøsten og Nord-Afrika vil ta – og hva konsekvensene vil være, for landene og for resten av verden.

Men jeg er overbevist om én ting: At kontakt og dialog mellom våre land, mellom myndigheter, organisasjoner, sivilsamfunn og kulturliv er viktig: Utveksle kunnskap, utveksle synspunkter, bli kjent, dele av vår kultur – og bli bedre kjent med deres kulturarv og kreativitet. Her er film et viktig medium – og det er et universelt medium.

Jeg er sikker på at Arabiske Filmdager 2012 vil gi oss nye bilder, nye fortellinger og nye perspektiver på den arabiske verden. Filmfestivalen vil gi oss informasjon og kunnskap, og vi vil gå ut fra filmopplevelsene litt klokere enn da vi gikk inn kinomørket.

**** 

Mer informasjon på arrangementets nettsider.