Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

En grønnere og mer rettferdig verden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Artikkel i Dagsavisen, 27. april 2012

Det er kjempebra at det finnes mange engasjerte nordmenn der ute som jobber for å gjøre verden til et bedre sted. Jeg vet det, jeg treffer dem når jeg reiser rundt i Norge. Jeg vil derfor takke Vennskap Nord/Sør og Ragnhild Olaussen for et viktig og godt innlegg i Dagsavisen mandag 23. april. Slike vil vi se flere av! skriver utviklingsminister Heikki Holmås.

Det er kjempebra at det finnes mange engasjerte nordmenn der ute som jobber for å gjøre verden til et bedre sted. Jeg vet det, jeg treffer dem når jeg reiser rundt i Norge. Jeg vil derfor takke Vennskap Nord/Sør og Ragnhild Olaussen for et viktig og godt innlegg i Dagsavisen mandag 23. april. Slike vil vi se flere av! 

Det ligger fortsatt et utappet potensial i det brede folkelige engasjementet. Det handler om de tradisjonelle frivillige organisasjonene, om ungdom, om folk med røtter fra andre land som bor i Norge og alle de som ønsker å bidra. Å legge til rette for at de kan gjøre det og å sette pris på innsatsen, er viktig for å sikre bred folkelig forankring. Det er derfor jeg vil ta utviklingspolitikken hjem.

Olaussen har helt rett i at folkelig engasjement ikke bare betyr at vi vil ha støtte til vår egen politikk. Det handler om å oppmuntre til diskusjoner, få fram resultatene av det arbeidet vi gjør i dag, og hvorfor innsatsen for utvikling i fattige land også har betydning for oss her i Norge. Jeg vil gjerne invitere Vennskap Nord/Sør til meg for å snakke mer om hvordan vi kan bruke kompetansen til alle som driver grasrotarbeid, diskutere støtteordningene som allerede finnes og snakke mer om hvordan ordningen med vennskapsbyer i sør fungerer. 

Engasjementet er alltid best når det kommer nedenfra. Jeg vil derfor støtte opp så godt jeg kan og sørge for et styrket engasjement for en grønnere og mer rettferdig verden.