Historisk arkiv

Innledning til "Norge og det nye verdenskartet"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utdrag av utenriksministerens innledning - mai 2013

- Vi må forsøke å forstå hvordan internasjonale trender vil utvikle seg, og hva de vil bety for Norge, skriver utenriksminister Espen Barth Eide i sin innledning til "Norge og det nye verdenskartet" av Odd Mølster og Åsmund Wetzien - en debattbok fra Utenriksdepartementets Refleksprosjekt.

(Et utdrag fra innledningen) 

"… Asia er i ferd med å bli klodens økonomiske tyngdepunkt. Andre fattige verdensdeler, som Latin-Amerika og Afrika, har også god vekst. For mange afrikanske land er Kina, Indonesia, India og Brasil kommet inn som nye partnere og investorer på linje med eller foran tradisjonelle vestlige land. For meg som norsk utenriksminister er det minst like naturlig å snakke med Kinas eller Indias ambassadør til Den afrikanske union eller et afrikansk land som en fra et vestlig land. Sikkerhetspolitikk og regional integrasjon i Den afrikanske union blir et stadig større tema internt i Afrika. Når vi arbeider med demokratibygging i Myanmar, er det like viktig å forankre dette i Asean som med våre tradisjonelle partnere. (…).

Hva betyr det nye verdenskartet for oss? Vi må forsøke å forstå hvordan internasjonale trender vil utvikle seg, og hva de vil bety for Norge. De utenrikspolitiske valgene vi treffer i dag vil etter alle solemerker være avgjørende for hvilke muligheter vi har om 20, 30 og 40 år.

Fortsatt finner vi våre nærmeste samarbeidspartnere i så vel økonomi, politikk og sikkerhet i Europa og Nord-Amerika. EØS-avtalen og de andre avtalene vi har med EU legger fundamentet for vår nære økonomiske tilknytning til vårt eget kontinent. Det meste av vår eksport og import går fortsatt til og fra EU/EØS. Nato forblir vårt sikkerhetspolitiske ankerfeste. Det nordiske samarbeidet lever i beste velgående. Slik vil det være i overskuelig fremtid, og disse relasjonene må pleies og videreutvikles. Samtidig: vi må tenke nytt og se utover, og finne de nye arenaer og partnere.

Hva vi gjør nå, vil åpne noen dører og lukke andre. Derfor må vi tenke langsiktig og strategisk, tross usikkerhet og uforutsigbarhet. Og derfor har vi stilt følgende spørsmål til norske politiske og økonomiske fagmiljøer: Hvilke følger vil de pågående maktforskyvningene i verden få for Norge, og hva bør konsekvensene være for norsk utenrikspolitikk?

Med andre ord: er det et helt nytt verdenskart vi ser konturene av? Hva vil være Norges plass i et nytt globalt samfunn, og hva kan vi gjøre med det? I denne boka finner du seks ulike innfallsvinkler til maktforskyvningsproblematikken, og mulige veier framover for norsk politikk. Kapitlene dekker til en viss grad de fem nevnte hovedprioriteringene i utenrikspolitikken, nemlig sikkerhet, økonomi, engasjement, global styring og energi/klima. I tillegg omhandler ett kapittel migrasjon og diasporaer…" 

*** 

Mer informasjon om boka, som lanseres under en konferanse 22. mai.