Historisk arkiv

Norsk innsats for menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnnsidentitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Forord til veiledning for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene

- Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Dette gjelder også rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Vi skal våge å si ifra der andre tier, skriver utenriks- og utviklingsministeren i forordet til en veileder fra Utenriksdepartementet.

Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Dette gjelder også rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Vi skal våge å si ifra der andre tier.

Utgangspunktet for Norges innsats er at menneskerettighetene gjelder alle - uavhengig av kjønn, sosial og etnisk bakgrunn, religion eller seksuell orientering. Det handler ikke om å skape nye rettigheter for homofile. Derfor er det viktig å kjempe sammen med andre land og organisasjoner for at menneskerettighetene skal gjelde alle, også lesbiske, homofile bifile og transpersoner.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har dokumentert at seksuelle minoriteter er utsatt for massive rettighetsbrudd som drap, voldelige overgrep, tortur, trakassering og diskriminering. Stater er forpliktet til å innføre tiltak for å bekjempe hatvold, tortur, forby diskriminering og avkriminalisere homofili.

Norske utenriksstasjoner kommer nært på denne tematikken i sitt arbeid. Vi kan bidra ved å støtte lokale menneskerettighetsforkjempere som arbeider for rettighetene til denne sårbare gruppen. Vi kan også støtte tiltak fra FN, andre organisasjoner og myndigheter som bidrar til ikke-diskriminering og økt respekt for menneskeverd.

Formålet med denne veilederen er å vise hvordan Norge gjennom utenriksstasjonene kan videreføre, systematisere og styrke arbeidet for rettighetene til seksuelle minoriteter.

Vi er stolte av at Norge har bidratt til at dette temaet er satt på dagsorden i FN og internasjonalt. Norge støtter mange modige mennesker verden over i deres arbeid for menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Dette kan handle om liv og død for de det gjelder. Det er vår plikt å støtte deres arbeid.

Til tross for dyster statistikk, står vi foran en historisk endring når et økende antall land anerkjenner at det er behov for handling. Vi ser frem til fortsatt solid innsats for at menneskerettighetene skal gjelde for alle, uansett seksuell orientering eller kjønnsidentitet. 

Oslo, april 2013