Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Støtter gode krefter i Uganda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Debattinnlegg i VG, 16. januar 2013

- Bistand har gjort livet bedre for folk flest i Uganda, og demokrati skal vektlegges mer i utviklingspolitikken fremover, skriver utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Bistand har gjort livet bedre for folk flest i Uganda, og demokrati skal vektlegges mer i utviklingspolitikken fremover.

Norsk bistand har bidratt til å styrke de kreftene som gradvis gjør Uganda til et bedre land å leve i. Dette dreier seg om støtte til parlamentet, riksrevisjonen, rettsvesenet og organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter og likestilling. Blant annet har Norge støttet arbeidet med en ny lov mot tortur som ble vedtatt i fjor. Støtte har også gått til mennesker som flyktet under borgerkrigen i Nord-Uganda. Norsk innsats har gitt fattige mennesker på landsbygda strøm fra vannkraft.

Det gjør sterkt inntrykk å høre historien Abu Matovu fra Uganda fortalte i VG og NRK i går. Matovu mener at bistand til land med svakt utviklet demokrati som Uganda gjør mer skade enn nytte. Dette er en sterk påstand. Jeg er likevel enig i at demokrati må være en enda sterkere målsetting i utviklingspolitikken.

Vi godtar ikke brudd på menneskerettighetene, og sier klart i fra når dette skjer. Enda viktigere er det at ugandiske borgere er i stand til å holde sine myndigheter ansvarlige og kjempe mot overgrep. Bistand brukes til å styrke denne evnen.

De gangene Norge involverer seg er det fordi vi mener at vi oppnår mer for demokrati og utvikling enn vi gjør ved å trekke oss ut. Dette perspektivet fremmes også av den fortsatt svake politiske opposisjonen og det sivile samfunn i Uganda, selv om det også finnes stemmer som er enig med Matovu. Pressen i Uganda er høylytt kritisk til sine myndigheter. De holder også oss givere i ørene, og forlanger etterrettelighet og åpenhet.

Nå har Norge stanset all bistand til statsapparatet i Uganda. I fjor høst ble det avdekket at korrupte personer i statsapparatet misbrukte og stjal penger som skulle hjelpe de lutfattige menneskene i Nord-Uganda etter år med konflikt og vanstyre. I tråd med vår nulltoleranse for korrupsjon, krever vi alle pengene tilbake og rettslig forfølging av de mistenkte personene.

Det var Ugandas egen riksrevisjon som oppdaget misbruket og slo alarm. Norge har bidratt til å styrke den ugandiske Riksrevisjonen, blant annet gjennom samarbeid med den norske Riksrevisjonen. Når egne krefter driver ut misbruk og overgrep er det et tegn på positiv utvikling.

Norsk bistand skal bidra til å bekjempe fattigdom og urettferdighet. Det er det lettere å gjøre i land med sterkt utviklet demokrati. Utviklingspolitikken skal bli enda tydeligere på at demokrati lønner seg. Dette vil jeg redegjøre for i en stortingsmelding som kommer om få uker. Men fortsatt er det lutfattige mennesker i svake demokratier som har behov for støtte fra omverdenen for å bli i stand til å påvirke utviklingen i sitt eget land. Det vil de fortsette å få fra Norge.