Historisk arkiv

Næringsliv og samfunnsansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Miljø, korrupsjon og arbeidsmiljø - et felles ansvar

Norske selskaper hjemme og ute skal drive sin virksomhet forsvarlig og ivareta sine etiske forpliktelser. Anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og klimaendringer, anti-korrupsjon og bedriftsstyring er tema for den store konferansen om næringsliv og samfunnsansvar "Partnerships for Sustainable Development" i Oslo 28.-30. mars 2007.

CSR Konferanse LogoNorske selskaper hjemme og ute skal drive sin virksomhet forsvarlig og ivareta sine etiske forpliktelser. Anstendige arbeidsforhold,  menneskerettigheter, miljø og klimaendringer, anti-korrupsjon og bedriftsstyring er alle nøkkel-utfordringer næringslivet står overfor i et stadig mer globalt marked. Dette er tema for den store konferansen om næringsliv og samfunnsansvar (Partnerships for Sustainable Development - The Oslo Conference on Good Governance and Social and Environmental Responsibility) i Oslo 28-30 mars 2007.

Helt siden Riokonferansen om miljø og utvikling i 1992 har bedriftenes tilnærming til bærekraftig utvikling og økt samfunnsansvar utviklet seg til å bli en del av verdigrunnlaget og kjernen i måten selskapene opererer på. Like fullt er det mer å hente, både for de engasjerte selskapene, og for de som står på startstreken.

Oslokonferansen har som mål å føre debatten om næringslivet og bærekraftig utvikling et steg videre. Med foredragsholdere i verdensklasse vil konferansen være en unik arena for relasjonsbygging og kunnskapsformidling. Blant bekreftede foredragsholdere vinneren av Nobels fredspris 2006, Muhammad Yunus, miljøvernministeren i Nigeria, Helen Esuene, viseminister for utviklingsspørsmål i Angola, Irene Alexandra da Silva Neto, leder for FNs miljøprogram (UNEP), Achim Steiner, FNs spesialutsending for Business & Human Rights og Harvard Kennedy School of Governments John Ruggie samt styreformann i Statoil, Jannik Lindbæk.

CSR logoMenneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og klimaendringer, anti-korrupsjon og bedriftsstyring er alle nøkkelutfordringer næringslivet står overfor i et stadig mer globalt marked. Disse utfordringene kan ikke løses av enkeltaktører alene, men krever et nært samarbeid. Med bred deltagelse fra myndigheter, næringsliv, NGOer, forskning og undervisningssektoren, retter Oslokonferansen søkelyset mot hvordan samarbeid og partnerskap kan styrke og videreutvikle bærekraft og samfunnsansvar i nærings- og samfunnsliv.

Konferansen arrangeres i Oslo Rådhus og Oslo Kongressenter, 28.-30. mars 2007. Les mer om konferansen på dens hjemmesider.