Forsiden

Historisk arkiv

Konferanse om klaseammunisjon, 22.-23. februar 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen mener at klaseammunisjon har så store humanitære konsekvenser at fortsatt uregulert bruk ikke kan forsvares. Utenriksminisiteren inviterte derfor interesserte stater og organisasjoner til å møtes for å drøfte tiltak mot klaseammunisjon, i Oslo 22. – 23 februar 2007.

Utenriksminister Støre åpner klaseammunisjonskonferansen på Soria MoriaBruk av klaseammunisjon har i mer enn førti år ført til store sivile lidelser under og etter konflikter verden over. Regjeringen mener at klaseammunisjon har så store humanitære konsekvenser at fortsatt uregulert bruk ikke kan forsvares.

Norge siden 2005 arbeidet aktivt for et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon som har uakseptable humanitære konsekvenser. Da medlemmene av Konvensjonen om inhumane våpen (CCW) ikke klarte å vedta reelle forhandlinger for et slik forbud i november 2006, inviterte utenriksminisiter Jonas Gahr Støre interesserte stater og organisasjoner til å møtes for å drøfte alternative tiltak.

Konferansen "Oslo Conference on Cluster Munitions" ble avholdt i Oslo 22. – 23 februar, og var et første skritt i  en prosess som kan føre fram til et effektivt internasjonalt forbud mot klaseammunisjon som har uakseptable humanitære konsekvenser innen 2008. Les mer om Norges initiativ mot klaseammunisjon