Historisk arkiv

Norge/G10 med nytt innspill på landbruk i WTO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

G10-gruppen - der Norge er medlem - understreker i en erklæring sin vilje til å arbeide for en sluttføring av Doha-runden.

Landene i G10-gruppen i landbruksforhandlingene i WTO ble forrige uke enige om vedlagte erklæring om status i landbruksforhandlingene i WTO. I erklæringen gjentar G10 sin vilje til å arbeide for en sluttføring av Doha-runden, og fremhever at alle WTOs medlemsland må vise vilje til å bevege seg i forhandlingene for å nå dette målet. G10 understreker at man bare kan komme frem til en balansert forhandlingsløsning dersom man tar hensyn til interessene til alle WTOs medlemsland i en åpen og inkluderende forhandlingsprosess.

I erklæringen fremhever også G10-landene gruppens posisjoner på en del områder av landbruksforhandlingene, blant annet motstanden mot et tak på tollsatser.

  • Les hele erklæringen.