Historisk arkiv

Gi råd om utviklingspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet arbeider nå med en ny stortingsmelding om utviklingspolitikken. For å få til en god melding som treffer bra i en verden som endrer seg med stormskritt, ber departementet om innspill fra norske borgere, organisasjoner og institusjoner. Erik Sollheim inviterer til rådslagning om innholdet i meldingen.

I Utenriksdepartementet er vi nå i gang med arbeidet med en stortingsmelding om en viktig del av utenrikspolitikken – nemlig utviklingspolitikken. Meningen er at meldingen skal diskuteres i Stortinget våren 2009. 

For å få til en god melding som treffer bra i en verden som endrer seg med stormskritt, trenger vi drahjelp fra norske borgere, organisasjoner og institusjoner. Jeg inviterer derfor til rådslagning om innholdet i den nye meldingen. 

Norsk bistands- og utviklingspolitikk er kjennetegnet av høy kvalitet og stort volum. Sett i forhold til folketallet er Norge blant landene som bidrar mest. Det nærmer seg fire år siden Stortinget sist behandlet en melding på dette området. Det ble nedlagt et betydelig arbeid med Stortingsmelding 35 (2003 – 2004) Felles kamp mot fattigdom. Stortingets behandling av meldingen var svært grundig. Det er fortsatt bred oppslutning om sentrale deler av meldingen. Mye av bistandstenkningen i denne vil være gjeldende også framover.  

Den nye meldingen vil ha et bredere politisk tilslag. Meningen er å se overordnet på hvilke forhold som fremmer og hemmer utvikling globalt sett. Bistand er kanskje ikke den viktigste av disse faktorene, men det er en faktor som vi i stor grad kan kontrollere og som representerer store muligheter. Ett av hovedspørsmålene vi vil stille oss i meldingen er hvordan kan vi rette bistanden inn slik at den styrker utviklingsfremmende faktorer og svekker utviklingshemmende forhold.  

Vi skal derfor skue bortenfor den tradisjonelle bruken av bistanden. Hvordan kan vi bruke bistand og utviklingspolitikk best for å takle klimaendringene? Hvordan bidrar vi til bedre forvaltning av inntektene fra landenes naturressurser? Hvordan bruker vi bistand best i land med krig og konflikt? Kan vi bruke egen politikk til påvirke utenlandske investeringer slik at de fremmer utvikling? Spørsmålene er mange. Stortingsmeldingen legger opp til en bred politisk debatt, en dialog jeg håper blir visjonær og opinionsdannende.  

Mange har meninger om utviklingspolitikken. Dem vil jeg gjerne høre fra. Jeg håper på bred deltakelse i arbeidet om hva slags utviklingspolitikk vi skal ha de kommende årene. Forslagskassen på denne siden er en invitasjon til å komme med synspunkter på hvordan vi skal gripe disse og andre utfordringer an. Her er ingen innspill for kreative, ingen meninger for dumme og ingen forslag for grensesprengende.

Med ønske om et spennende og viktig samarbeid.


Erik Solheim
miljø- og utviklingsminister

 

(Fristen for å gi innspill er nå gått ut).